Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Lund

55th Parallel North AB
Org.nr: 556904-2772
Företaget ska bedriva konsultativ verksamhet inom produktutveckling, konstruktion, produktdesign och projektledning för kunder inom hemelektronik, mekanisk verkstadsindustri, hjälpmedelsindustrin och medicinteknik. Inklu ...
A & W Marknadstjänst AB
Org.nr: 556475-1526
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende marknadsföring av konsumentprodukter inom husgerådsbranschen, äga och förvalta fast och lös egendom, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
A Wahrer Consulting AB
Org.nr: 556926-6637
Bolaget skall idka management consulting rörande företagsledning och organisation, management consulting inom bygg- och fastighetsrelaterade områden, handel med exploateringsfastigheter samt handel med fast egendom och v ...
A.I. Applied Investment AB
Org.nr: 556819-5605
Bolaget ska tillhandahålla tjänster inom inköpsutveckling, rådgivning, utbildning och investeringar i företag under utveckling samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva handel med värdepapper.
A1M Pharma AB
Org.nr: 556755-3226
Bolaget skall direkt eller indirekt i dotterbolag eller intressebolag bedriva forskning, utveckling och kommersialisering inom området för medicinsk behandling och diagnostik. Bolaget ska även bedriva konsult- och utbild ...
A3 Konsulter HB
Org.nr: 969732-5182
Dator- och elektronikkonsultverksamhet, studioverksamhet och musikutövning.
AB Atmosfärhus
Org.nr: 556922-3620
Bolaget skall direkt och indirekt äga och förvalta samt köpa och försälja fastigheter, äga och förvalta värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
AB Företagsutveckling i Lund
Org.nr: 556818-4120
Företagsutveckling skall bedriva verksamhet rekryterings och bemanning samt karriärscoachning. Företagsutveckling skall även ha konsultverksamhet inom organisationsutveckling.
AB I Lamberg Consulting
Org.nr: 556958-1670
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom företagsledning, projektledning och utbildning, forskning och utveckling inom läkemedel och livsmedel, äga och förvalta värdepapper, samt annan därmed förenlig verksamhet.
AB Proximus
Org.nr: 556201-3358
Bolaget skall bedriva verksamhet som företags- och organisations konsulter, producenter av material för intern- och mark nadskommunikation,däri inbegripet sådana verksamheter inriktade på varumärken i affärsstrategi samt ...
Abdomen AB
Org.nr: 556938-4513
Bolaget skall bedriva nedanstående och därmed förenlig verksamhet.Sjukvård och medicinsk konsultverksamhet. Äga och driva sjukvårdsinrättningar. Forskning och utbildning inom det medicinska området. Konsultverksamhet ino ...
ablano AB
Org.nr: 556980-6226
Bolaget ska bedriva verksamhet med konsultationstjänster inom IT, telekommunikation och verksamhetsutveckling samt bedriva systemutveckling, utbildning inom dataområdet, handel och förvaltning av kapitalmarknadsinstrumen ...
Acconeer AB
Org.nr: 556872-7654
Bolaget ska utveckla, konstruera, tillverka, licensiera och sälja högfrekvenselektronik därmed förenlig verksamhet.
Acinnameb Holding AB
Org.nr: 556838-7640
Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom, företrädesvis inom de under a)-h) nedan angivna branscherna, bedriva handel med värdepapper och finansiella tillgångar samt därtill att genom hel- och delägda företag: a ...
Acromed Invest AB
Org.nr: 556495-7149
Bolaget skall bedriva konsultationer och finansiering åt tillväxtföretag inom medicin och bioteknik, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Ad Acta Företagsresurs AB
Org.nr: 556858-9120
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom management och redovisning samt därmed förenlig verksamhet.
Adalta AB
Org.nr: 556842-6984
Konsultverksamhet inom organisationsutveckling, försäkrings- och pensionsfrågor och ekonomisk rådgivning, samt förlagsverksamhet.
Adbus Solutions AB
Org.nr: 556810-7386
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom IT, ekonomi och utbildning
Add Interactive Motion Sverige AB
Org.nr: 556738-1693
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende företags- utveckling, organisation, information och marknadsföring.
Adderat i Sverige AB
Org.nr: 556199-4632
Bolaget skall bedriva konsultation inom redovisning, konsultation och programmering av affärssystem och webblösningar, försäljning av programvara och böcker, konsultation inom produktionsteknik och i övrigt konsultation ...