Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Lund

Rådstorget Fastigheter AB
Org.nr: 556583-0212
Bolaget skall uppföra byggnader och äga fastigheter, tillhandahålla konsulttjänster inom fastighets- och den finansiella sektorn, bedriva handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
S-R-KONSULT B. ROSLUND - S. ROSLUND
Org.nr: 916436-6768
SKATTE- OCH REVISIONSVERKSAMHET I BOLAG
SAAN Energi AB
Org.nr: 556883-4575
Utveckla och tillverka material, komponenter, apparater och system för ny form av energi användning. Exempel batterier, bränsleceller, katalysatorer och elektrolyser. Konsultverksamhet inom energibranchen.
Saber AB
Org.nr: 556819-6710
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling och företagsledning. Köpa och sälja fast och lös egendom och annan därmed förenlig verksamhet.
Sandahl Consulting AB
Org.nr: 556615-1642
Bolaget skall tillhandahålla tjänster i form av konsultation, projektledning, utbildning, installation och programmering inom IT och telekommunikation, samt tjänster i form av konsultation inom verksamhetsutveckling, utv ...
SANITAS INSTITUTET FÖR HÄLSOVETENSKAP HB
Org.nr: 916768-0983
KONSULT- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHET INOM MEDICIN OCH PSYKOLOGI SAMT HANDEL MED MEDICINSK OCH PSYKOLOGISK UTRUSTNING.
Sankta Thora Konsult AB
Org.nr: 556312-0830
Bolaget skall bedriva bokföringsverksamhet, köpa, försälja och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
SANOVIT HB
Org.nr: 916764-6091
MARKNADSFÖRING OCH FÖRSÄLJNING AV MEDICINSKA PRODUKTER, INFORMATION SAMT KONSULT- OCH UNDERVISNINGSVERKSAMHET.
Sara Kami AB
Org.nr: 559014-5446
Management konsult inom - Projektledning (Project Management) - Marknadsföring (Marketing) - Kommunikation (Communication) - Varumärke (Brand) - Affärsutveckling (Business development)
Savring Consulting AB
Org.nr: 556984-7337
Konsulttjänster inom området Investor Relations, strategisk kommunikation och förändringsarbete. Styrelseuppdrag.
SB Invest Online AB
Org.nr: 556895-8317
Konsultverksamhet avseende företags org.
Scandinavian Clean Technologies Group AB
Org.nr: 556732-8124
Att utveckla och sälja tjänster till aktörer inom miljötekniksektorn såsom företag inom energi, luft och vatten samt riskkapitalbolag som investerar i dessa tekniker och därmed förenlig verksamhet.
Scanscot Holding AB
Org.nr: 556877-1629
Bolaget skall själv eller genom dotterbolag bedriva konsult- och utvecklingverksamhet företrädesvis inom byggnadsbranschen ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Scanscot Invest AB
Org.nr: 556874-6985
Bolaget ska själv eller genom dotterbolag bedriva konsult- och utvecklingsverksamhet företrädesvis inom byggnadsbranschen ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Scanscot Technology AB
Org.nr: 556435-1038
Bolaget skall bedriva konsult- och utvecklingsverksamhet företrädesvis inom byggnadsbranschen ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Schale Consulting AB
Org.nr: 559016-4488
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom områdena information, kommunikation, public relations, public affairs, corporate communication, investor relations, opinionsbildning samt marknadsföring och därmed förenlig verk ...
Schatz Consulting AB
Org.nr: 556454-9870
Bolaget skall driva juridisk och ekonomisk konsultverksamhet, export och import av rå- och raffinerad olja, petrokemisk utrustning, byggnadsmaterial, bilar, hushållsmaskiner, kontorsmaterial, tolkverksamhet, översättning ...
Schüller Förvaltning AB
Org.nr: 556792-2843
Bolaget skall äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Schönström VVS Projekt AB
Org.nr: 556423-8441
Bolaget skall bedriva projektering och konsultering inom VVS- och energiområdet, försäljning av VVS- och badrumsprodukter, utföra konsulttjänster inom klinisk prövning inom Life Science industrin, hyra ut mätinstrument, ...
Seagles AB
Org.nr: 556278-3182
Bolaget skall driva konsultverksamhet inom det medicinska området, jordbruksverksamhet, fastighetsförvaltning, ägande och förvaltande av lös egendom samt handel av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.