Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Lund

HBET SMH-KONSULT
Org.nr: 916550-9671
KONSULTVERKSAMHET INOM DATABRANSCHEN. UTBILDNINGSUPPDRAG INOM BARNOMSORGEN SAMT PRODUKTION AV LÄROMEDEL.
Hansson & Wickström AB
Org.nr: 556859-7529
Företaget skall bedriva konsultverksamhet inom Kvalitet, Miljö och IT samt management och projektledning med mer generell inriktning.
Harbour Avenue AB
Org.nr: 559035-2117
Bolaget skall bedriva restaurangverksamhet, handel med livsmedel, konsult-, utbildnings- och cateringverksamhet inom restaurangbranschen, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Havinder&Carlström Organisationspsykologer AB
Org.nr: 559000-4536
Organisationspsykologiska konsulttjänster med inriktning mot organisationsutveckling, ledarutveckling och psykosocial arbetsmiljö.
HaWeFre AB
Org.nr: 556916-2828
Bolaget ska - direkt eller indirekt genom hel- eller delägda dotterbolag eller intressebolag - bedriva verksamhet företrädesvis inom området för bryggerinäringen och annan liknande verksamhet. Bolaget ska äga och förvalt ...
Hecon Health Economics Consultants AB
Org.nr: 556435-3869
Bolaget skall driva hälso- och sjukvårdsekonomisk konsultverksamhet på en internationell marknad samt idka därmed förenlig verksamhet.
Hedsund Business Development AB
Org.nr: 559017-2366
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom affärsutveckling, ledarskap, affärs- och bolagsfrågor, projektledning, interimchefsskap samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva handel med värdepapper och ...
Helio Solutions AB
Org.nr: 556903-1916
Elektriska installationer bl a av solcellanläggningar, VVS- installationer bl a av solfångaranläggningar, takarbeten, teknisk konsultverksamhet företrädesvis inom energiteknikområdet, tekniska översättningstjänster och p ...
Helix AB
Org.nr: 556215-8260
Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet inom teknik och ekonomi.
Hellström & Svenbro Psykolog AB
Org.nr: 556416-6030
Bolaget skall bedriva psykologiskt behandlingsarbete jämte idka därmed förenlig verksamhet.
Henrik Johansson Elektronikkonsult AB
Org.nr: 556786-7261
Bolaget ska bedriva it- och elektronikinriktad konsultverksamhet, samt försäljning av verksamhetsrelaterade produkter, och därmed förenlig verksamhet.
Hexiron AB
Org.nr: 556680-9207
Bolaget skall äga och förvalta värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Hjärnpuls AB
Org.nr: 556888-9462
Föremålet för bolagets verksamhet är konsult och utbildningsverksamhet inom sjukvård, hälsovård, ledarskap och att äga och förvalta värdepapper liksom därmed förenlig verksamhet.
Hjärntrusten Management AB
Org.nr: 556627-7983
Bolaget ska bedriva rådgivning inom områdena utvecklings- och ledningsfrågor samt aktiva chefsnätverk samt annan därmed förenlig verksamhet, samt därutöver coachning. Bolaget ska också bedriva chefsrekrytering och konsul ...
Hofvendahl Konsult AB
Org.nr: 556729-1041
Bolaget skall bedriva specialistverksamhet samt forskning inom allmän psykiatri, utbildning i organisation och ledarskap, förvaltning av värdepapper och fast egendom samt annan därmed förenlig verksamhet.
HolmbergOhlsson AB
Org.nr: 559033-8868
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara - konsultverksamhet inom administrativa system, processutveckling och mobiltelefoni, - handel med böcker, tidskrifter och kuriosa, - utgivning av böcker, föredrags- och kursve ...
Holmqvist Development Consulting AB
Org.nr: 556936-6874
Företaget ska bedriva: Utövning, undervisning och konsultverksamhet inom management, organisations utveckling, grupp och individ utveckling. Rekrytering och interim arbete Utövning, undervisning och konsult verksamhet in ...
Honeth Advisor AB
Org.nr: 559030-0868
Bolaget ska bedriva rådgivning inom utbildning och forskning samt kultur.
Honi Konsult AB
Org.nr: 556960-1957
Aktiebolaget ska bedriva direkt eller indirekta konsulttjänster inom kemisk och teknologisk forskning och utveckling samt handel med värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Honja Future Education AB
Org.nr: 556943-1215
Aktiebolaget ska bedriva utbildning och inspiration i Sverige och utomlands. Bolaget ska också bedriva reseverksamhet, konsulting och förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.