Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Lund

Rein Man Labs AB
Org.nr: 556686-5704
Föremålet för bolagets verksamhet är att nationellt och internationellt addera värde i form av produkter och tjänster som sälj-, marknadsförings- och konsultbolag inom IT-sektorn med därtill hörande verksamheter, handel ...
Reko Mat i Lund AB
Org.nr: 556965-3917
Företaget ska bedriva handel med livsmedel, cateringverksamhet vid enskilda evenemang samt konsultverksamhet avseende företagsorganisation.
REM AB
Org.nr: 559001-1234
Konsult hälsoekonomi
Renée Widmark AB
Org.nr: 556340-0174
Bolaget skall vara verksamt inom utbildningssektorn med inriktning på presentationsteknik, kommunikationsteknik och ledarskaps- träning, förvaltning av och handel med värdepapper samt äga och förvalta fastigheter, ävenso ...
Renewable Energy Technology International AB
Org.nr: 556886-6700
Konsultverksamhet inom området förnybar energi.
Reosurf HB
Org.nr: 969655-6019
Konsultverksamhet inom kemi såsom samarbete med en apparat- konstruktör som tillverkar och utvecklar idéer kring mätning av reologi (reo) och ytspänningar (surf).
Respiron Consulting AB
Org.nr: 556815-5500
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom Life Science samt därmed förenlig verksam.
ResursBruket AB
Org.nr: 556305-1894
Bolaget skall bedriva kompetensutveckling och rådgivning inom produktion, administration och ekonomi, idka handel och industriell verksamhet inom verkstad-, termoplast- och livsmedelsindustri, förvaltning av värdepapper ...
Richard Stenberg Engineering AB
Org.nr: 556900-3188
Bolaget skall bedriva konsulterande ingenjörsverksamhet avseende produkt-, produktionsutveckling och innovation för industrin, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Right Spot Stockholm AB
Org.nr: 556842-1753
Företaget ska bedriva journalistisk konsultverksamhet inom media, kommunikation och PR. Föremålet för företagets verksamhet är mediebyråer, företag och medlemsorganisationer. Företaget ska även bedriva grossistverksamhet ...
RILEC Medicin & Data HB
Org.nr: 916767-3400
Konsult- och utvecklingsverksamhet inom data- och elektronik- branschen. Konsultverksamhet inom hälso- och sjukvård. Bokföringsverksamhet.
Rivos AB
Org.nr: 556958-4229
Bolaget ska agera förvaltningsbolag samt bedriva konsultation inom försäljning och företagsutveckling, förvalta aktier och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Robust Seed Technology A&F AB
Org.nr: 556896-3622
Företaget ska bedriva forskning- och utveckling inom fröteknologi. Bedriva konsultation, utbildning och kunskapsförmedling inom fröteknologi. Äga och förvalta fast- och lös egendom. Import och export av utrustningar och ...
Rockhopper Consulting HB
Org.nr: 969734-2369
Konsultverksamhet inom marknadsföring, reklam, management, human resource management, IT, webdesign, datorsäkerhet, finansiering, redovisning, fotografering. Försäljning inom datorhårdvara, datormjukvara, fotoutrustning. ...
Rome Consulting AB
Org.nr: 556996-0007
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt bedriva konsultverksamhet inom ledning, styrning och utveckling av företag, organisationer, produkter, strategier och teknik och därmed förenlig verk ...
Rosendahl Konsult AB
Org.nr: 556511-5184
Bolaget skall bedriva bokföringsbyrå, förlagsverksamhet och därmed förenlig verksamhet samt uppdragsverksamhet inom film och foto. Förlagsverksamheten bedrivs i den registrerade bifirman Rosendahl Förlag.
Rubber Competence Sweden HB
Org.nr: 969699-4772
Konsultverksamhet: sälja kompetens inom gummiteknik.
Ruddex International AB
Org.nr: 556883-9954
Bolaget skall bedriva rådgivning inom företagsledning och därtill anknytande frågor, handel med och förvaltning av värdepapper och fast egendom, investeringar i företag och näringsverksamheter, import och export av hande ...
Runnerström Affärsjuridik AB
Org.nr: 556722-1964
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva affärsjuridisk rådgivning och support, juridisk-ekonomisk och verksamhetsrelaterad konsultverksamhet, rekrytering av chefer, ledare och specialister, förvaltning av lokaler, ...
Rystedt Management AB
Org.nr: 556919-8905
Konsultverksamhet avseende företags organisation.