Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Lund

Gunnar Östenson AB
Org.nr: 559026-6697
Aktiebolaget skall lämna rådgivning inom företagsledning och företagsutveckling, t ex genom styrelseuppdrag, fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning, fastighetstransaktioner samt bedriva investeringsverksamhet i v ...
Gurok AB
Org.nr: 556589-0810
Bolaget skall bedriva läkarpraktik, företrädesvis inom urologisk kirurgi, allmän kirurgi samt obstetrik och gynekologi, samt bedriva konsult- och utbildningsverksamhet med anknytning till hälso- och sjukvård, och därmed ...
GVA Good Value Administration AB
Org.nr: 556504-5910
Bolaget skall bedriva handel med textilier och bijouterier, administrativ konsultverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.
GYNOCOR AB
Org.nr: 556731-8885
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva sjukvård, forskning samt konsult- och föreläsningsverksamhet inom det medicinska området och därmed förenlig verksamhet.
Göran Brorsson & Partners AB
Org.nr: 556991-1349
Bolaget ska bedriva svensk och internationelkl affärsrådgivning, utveckling både på strategisk, taktisk och operationell nivå. Affärsengagemang i anslutning till ovanstående kan innefatta handel med tjänster och produkte ...
H KJELLBERG ORTODONTIST HB
Org.nr: 916852-2366
TANDREGLERING SAMT KONSULT INOM ORTODOMTI
H. Nordman Konsult HB
Org.nr: 969622-0186
Konsultverksamhet inom medicin och biomedicin.
Hadell Konsult AB
Org.nr: 559004-5240
Bolaget ska bedriva verksamhet inom, ledarskap, projektledning, teknik, administration, opinionsbildning, marknadsföring, mediahantering, äga och förvalta aktier samt därmed förenlig verksamhet.
HAL Information AB
Org.nr: 556554-2809
Bolagets verksamhet skall bestå av framtagande av manualer, handböcker och tekniska översättningar, utbildning samt därmed förenlig verksamhet.
HB Livsmedel och HygienKonsultation i Lund
Org.nr: 969684-2138
Konsultverksamhet i livsmedelshygien med information, bokförsäljning i hygienfrågor, olika konsultuppdrag inom livs och hygien. Caféverksamhet.
HBet Anljung & Åkerkvist
Org.nr: 916433-2232
Författar- och undervisningsverksamhet i bolag. Konsultverksamhet inom PR och marknadsföring samt utredningsuppdrag i sociala och juridiska frågor.
HBet Augustus
Org.nr: 916432-7562
Konsult- och utbildningsverksamhet inom områdena företagsledning, ekonomi samt bildkonst och därmed förenlig handelsverksamhet.
HBet Bergman Sjöholm Konsult
Org.nr: 969657-8484
Ekonomisk information och rådgivning.
HBET BETA INDUSTRIELEKTRONIK
Org.nr: 916436-1173
KONSULT INOM ELEKTRONIK.
HBet FilmInt Media
Org.nr: 969746-8750
Bolagets främsta sysselsättning kommer att vara redaktionsarbete för tidskrifter inom rörlig bild och media. Den journalistiska verksamheter innefattar såval produktion av eget textmaterial som textbearbetning, fakta- oc ...
Handelsbolaget Mowe-Konsult
Org.nr: 916694-0271
Konsultativ verksamhet och författarskap inom politologi, förvaltning och samhällsfrågor samt arbetsterapi, rehabilitering och ergonomi.
HBET PEDAGOGKONSULT - P-KONSULT
Org.nr: 916763-7884
KONSULTVERKSAMHET INOM OMRÅDET PEDAGOGIK OCH PSYKOLOGI. PRODUKTION AV UNDERVISNINGSMATERIAL SAMT DÄRMED FÖRENLIG VERKSAMHET.
HBet shai
Org.nr: 969770-3966
IT-konsult som driver utveckling av webbsidor, webbapplikationer och mjukvara.