Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Lund

BlueWise AB
Org.nr: 556596-4037
Bolaget skall bedriva rådgivnings- och konsultverksamhet riktat mot IT-, telekom-, dator- och kommunikationsföretag samt förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
BLW FÖRVALTNING AB
Org.nr: 556313-6745
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva handel med värdepapper samt annan härmed förenlig verksamhet.
Bobby Forshell Organisational Coaching AB
Org.nr: 556913-5931
Bolaget ska bedriva organisationscoachning, affärsutveckling och strategisk affärsrådgivning samt även utbildningsverksamhet samt annan därmed förenlig verksamhet.
BoMill AB
Org.nr: 556556-4332
Bolaget skall utveckla och marknadsföra know-how, teknik, precesser och maskiner för upparbetning och fraktionering av bioråvaror samt bedriva förvaltning av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Boris Collbring Konsult AB
Org.nr: 556075-4953
Bolaget bedriva tillverkning och försäljning av choklad och konfektyr. Import och försäljning av maskiner för bagerinäring. Köp och försäljning och förvaltning av värdepapper och fast egendom samt därmed förenlig verksam ...
BORN TO RUN DESIGN HB
Org.nr: 916762-9253
DESIGN, KONSULT, TILLVERKNING OCH FÖRSÄLJNING AV KLÄDER.
BPO Scandinavia AB
Org.nr: 556698-2509
Konsultverksamhet inom affärs- och administrativasprocesser, förvaltning av kapital, lokaler samt bolag.
BraBolag i Lund AB
Org.nr: 556611-5324
Bolaget skall idka företagskonsulting och därmed förenlig verksamhet.
BrainLit AB
Org.nr: 556902-2014
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara försäljning och konsultverksamhet inom belysningssystem samt därmed förenlig verksamhet.
Bramley Consulting AB
Org.nr: 556973-0335
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom byggbranschen och därmed förenlig verksamhet.
Brannebo Consulting AB
Org.nr: 556859-4708
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet inom organisationsutveckling, individutveckling, coachning, ledarskapsutbildning, nätverksbyggande, förlagsverksamhet, tjänster inom marknadsföring och försäljning, ...
Brave Mondays AB
Org.nr: 556912-7219
Bolaget skall bedriva webbyrå samt därmed förenlig verksamhet.
Bredgatan arkitekter AB
Org.nr: 556390-0181
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom bygg och design samt handel med byggvaror, möbler och konsthantverk, samt därmed förenlig verksamhet.
BRF InfoNet AB
Org.nr: 556586-8733
Bolaget skall självt eller genom dotterbolag bedriva verksamhet med utveckling av programvaror och tillhandahållande av konsult- och servicetjänster inom digital telekommunikation för bostadsrättsmarknadens intressenter, ...
BRF Kreditfakta AB
Org.nr: 556582-0528
Bolaget ska bedriva informationsförmedling- och informationsförädlingsverksamhet för bostadsrättsmarknadens intressenter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Brf-Konsult i Lund AB
Org.nr: 556781-2044
Bolaget ska bedriva ekonomisk förvaltning åt bostadsrättsföreningar.
Brickpass AB
Org.nr: 556918-9326
Företaget ska bedriva konsult- och producentverksamhet inom idrott ex evenemang och träning och IT-relaterad verksamhets- och produktutveckling.
Broccus AB
Org.nr: 556777-5175
Bolaget ska bedriva konsult- och systemutvecklingsarbete inom informationsteknikbranschen samt bedriva handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Brokamp Development EF
Org.nr: 769627-9871
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att erbjuda ekonomiskt fördelaktiga tjänster för utvecklingen av medlemmarnas verksamhet, innefattande ekonomi- och kontorstjänster, juridisk ...
BroLab AB
Org.nr: 556741-2332
IT-konsult för utveckling av mjukvara inom telekommunikation. Utveckling av kundspecifika applikationer och testsystemer.