Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Lund

C.C.KLAMBERG AB
Org.nr: 556930-6540
Småhusbyggande och renoveringar. Konsultuppdrag inom arkitektur och design.
CAHA AB
Org.nr: 556884-7502
Bolaget skall jobba med affärs- och företagsutveckling, investeringar, affärs- och företagsförmedling samt att köpa respektive sälja bolag och eller fastigheter. Bolaget skall vidare vara verksamt inom konsultbranschen g ...
Calcab AB
Org.nr: 556959-3220
Konsultverksamhet inom kalkylering och kostnadsberäkningar och besiktningar.
Call Center Management i Lund AB
Org.nr: 556629-8997
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende organisation, styrning, information och kundservice samt systemstöd, uppköp och införande kring ovanstående, projektledning och utbildningsverksamhet samt systemförsäljnin ...
Camaro International AB
Org.nr: 556402-8305
Bolaget ska bedriva mekaniskt verkstadsarbete samt därmed förenlig verksamhet.
Cameba AB
Org.nr: 556138-8850
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende kompetensutveckling, organisationsförändring, bedriva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
CAPRIMA-KONSULT HB
Org.nr: 916774-8632
KONSULT INOM FASTIGHETSBRANSCHEN SAMT FÖRVALTNING, BESIKTNING OCH RÅDGIVNING INOM OMRÅDENA MEDIA, ENERGI OCH MILJÖ.
Carelon AB
Org.nr: 556227-2749
Aktiebolaget ska bedriva konsult-och utvecklingsverksamhet samt systemdesign inom kommunikations-, antenn och sensorsystem med specialitet inom fartygsmarina system.
Carl Westin AB
Org.nr: 556585-8700
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom organisation och företagsledning. Investeringar, direkt eller via dotterbolag, inom forskning och utveckling med huvudsaklig inriktning på medi- cinsk teknik. Bolaget skall äv ...
Carlborg o Sunesson AB
Org.nr: 556279-5301
Bolaget skall bedriva förvaltning av värdepapper, utveckling och konsultverksamhet inom företagsledning och företagsadministration, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Carlspark AB
Org.nr: 556426-1377
Bolaget skall bedriva: förvärv, försäljning, uthyrning, förmedling och förvaltning av fastigheter och möbler, och därmed förenlig verksamhet. Projektering, konstruktion, uppförande och renovering av fastighe ter, anläggn ...
Case Consulting AB
Org.nr: 559005-2238
Konsultation avseende rekrytering.
Caselab AB
Org.nr: 556824-7836
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom strategisk projektledning inom fysisk planering, ledarskap och organisationsutveckling ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
Catator AB
Org.nr: 556382-4159
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom utveckling och försäljning av katalysatorer för industriell och därmed förenlig verksamhet.
Cederwald Konsult AB
Org.nr: 556572-3771
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom utbildning avseende arbetslagsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
CEFFORT AB
Org.nr: 556779-2063
Företaget etablerar och genomför samarbeten i värdekedjan bioteknik och biomedicin.
CELCO AB
Org.nr: 556987-5130
Aktiebolagets verksamhet ska vara konsultverksamhet inom områdena medicinsk teknik, läkemedel och kemi.
Cell IQ AB
Org.nr: 556720-9829
Bolaget skall bedriva forskning och utveckling inom de tekniska och medicinska områdena, samt förvärva och upplåta licenser och försäljning inom nämnda områden. Bolaget skall även bedriva konsult- och utbildningsverksamh ...
Cemacon Technology AB
Org.nr: 556671-5834
Teknikkonsult inom mekanisk industri.
CEPRAX AB
Org.nr: 556670-2022
Bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom områdena inköp,upphandling, försäljning, marknadsföring key account management samt IT-stöd. Bolaget skall även bedriva handel med varor och tjänster inom sjukvår ...