Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Lund

Astercon Partners AB
Org.nr: 559002-9798
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom framtidsanalys och positionering som bidrar till att små och medelstora bolag växer, samt kanalisering av internationellt kapital till dessa bolag.
Astrad AB
Org.nr: 556617-6912
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom elektronik, mätteknik och data samt rådgivning inom patent, varumärkeshantering och certifiering jämte därmed förenlig verksamhet.
Asu Consulting HB
Org.nr: 969762-4964
Konsulttjänster inom områdena interim management, personaluthyrning, rekrytering, ledarskap, coaching, mentorskap och HR
Atles Sverige AB
Org.nr: 556934-8922
Aktiebolaget ska bedriva: Hantering, rådgivnings tjänster inom civilrätt, skuldhantering åt enskilda. Försäljning och konsultverksamhet inom fastighetsbranschen, Upphandling av entreprenad tjänster och byggtekniska beskr ...
Attelas AB
Org.nr: 556600-3447
Bolaget ska bedriva verksamhet inom fastigheter och konsult- verksamhet inom organisationsutveckling, konst och handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Augias AB
Org.nr: 556241-3319
Bolaget skall direkt eller genom aktier och andelar i andra företag, bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, finansiering, förvaltning och management, marknadsföra och sälja telefontjänster samt äga och förvalta aktier, ...
Aurora i Lund ek. för.
Org.nr: 769607-6632
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att starta ett nätverk för kvinnliga företagare där medlemmar deltar i utbildningar och möten, som mentor eller adept i mentorprogram eller a ...
Autobusiness ww AB
Org.nr: 556879-9836
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom management och marketing och därmed förenlig verksamhet.
Avelit AB
Org.nr: 556637-4293
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom industri- och avionik-elektronik, inom informations teknologi (IT), kund- anpassad mjukvaruutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Avena Partners AB
Org.nr: 556903-2286
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet, rådgivning och utbildning inom området affärsutveckling, äga och förvalta lös och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
AWP Nordic Products AB
Org.nr: 556630-3680
Bolaget ska projektera och bygga vatten- och reningsverk, leverera, komplettera och bygga om maskinell utrustning för vatten- och reningsverk, bedriva ombyggnad av processlinjer och byggnader, bedriva försäljning av eget ...
Axis AB
Org.nr: 556241-1065
Bolaget skall direkt eller indirekt genom hel- eller delägda bolag, utveckla, tillverka och försälja mikroprocessorbaserade produkter, äga och förvalta fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
BAG Management & Individutveckling AB
Org.nr: 556697-3326
Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra styrelseuppdrag, stödja företagsledningar i utveckling av visioner och strategier samt implementering av dessa, facilitering av managers, samtalsterapi och coaching'djupcoa ...
Balit AB
Org.nr: 556936-0570
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, logistik, IT, bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
BALM Björn Anders Larsson AB
Org.nr: 556432-3433
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet och utbildning inom ekonomi, affärs- och verksamhetsutveckling för såväl offentlig som privat verksamhet.
BasicHealth Lund AB
Org.nr: 556929-0231
Konsult verksamhet inom Hälso och sjukvård, Läkarbemanning i primärvård, Hälso och sjukvård frågor.
Bassman AB
Org.nr: 556723-3084
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT-området, handel och förvaltning av fastigheter och värdepapper samt idka därmed för- enlig verksamhet.
Be it AB
Org.nr: 556668-6969
Bolaget bedriver individ-, grupp och organisationsutveckling, skriver och ger ut böcker, skapar material för lärande, vara ledare och tränare för lag och grupper, investera i värdepapper, konst och fastigheter, samt idka ...
Beacon Hill AB
Org.nr: 559005-7088
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom organisationsutveckling, renovering och förvaltning av veteranfordon, förvaltning av värdepapper och övrig lös och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Beckeman Consulting AB
Org.nr: 556633-6342
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom management, teknologi och utveckling samt investeringsverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.