Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Lund

Change Alliances Generated by Excess and Novel Talent Sweden AB
Org.nr: 556761-0075
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom företagsledning, management, redovisning, rapportering, IT, organisation och strategisk planering. Bolaget ska även bedriva rådgivning vid företagsförvärv, företagsförsäljningar ...
Change Support AB
Org.nr: 556827-6298
Vi får verksamheter att prestera bättre genom en stabilare, säkrare och förändringsbar IT- och verksamhetsmiljö för verksamheter i Södra Sverige.
ChaseXL AB
Org.nr: 556816-1458
Bolaget ska bedriva management comsulting avseende organisations-, inköps- och förändringslösningar, inköpsprojekt och inköpsprocesser. Det inkluderar också produkter, tjänster, programvaror och utbildning till organisat ...
ChaseXL Competence AB
Org.nr: 556880-2614
Föremålet för bolagets verksamhet är att utbilda, mentorskap, rekryteringsstöd och konsultarbete inom inköpsområdet samt därmed förenlig verksamhet.
ChemiSens AB
Org.nr: 556648-1502
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom området kemisk teknologi utveckla, tillverka, marknadsföra och försälja instrument och andra produkter, bedriva konsult och analysverksamhet och liknande samt utveckla och ma ...
CHLOKA AB
Org.nr: 556890-9419
Konsultverksamhet inom management och media. Investeringsverksamhet i unga företag och projekt.
CHR Food & Health AB
Org.nr: 556839-6351
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva teknisk konsultverksamhet inom industriteknik. Försäljning av produkter och tjänster inom livsmedel och hälsa samt annan därmed förenlig verksamhet.
Christina Flink Sjukgymnastik och Akupunktur AB
Org.nr: 556528-1739
Bolaget skall bedriva sjukgymnastik- och akupunkturverksamhet samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Christine Blomqvist Management & Leadership AB
Org.nr: 556749-0908
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom management och ledarskap samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också äga och förvalta fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
Christine Kiliam Hinsell AB
Org.nr: 556716-5799
Aktiebolagets verksamhet ska vara att verka som coach, facilitator, handledare, rådgivare, lärare och konsult inom kommunikation, ledarskap, organisation, hälsa och inre utveckling. Bedriva värdepappershandel samt därmed ...
CIMalgo AB
Org.nr: 556845-5843
Bolaget ska bedriva försäljning av finansiell information och mjukvara för mobiltelefoner och internet samt med dessa verksam- heter förenlig verksamhet.
Cimir Sverker Fall AB
Org.nr: 556378-7232
Bolaget skall bedriva administrativ- och datakonsultverksamhet, försäljning av datorer, system, program och tillbehör, förvärva och handla med aktier, värdepapper och fast egendom samt även idka därmed förenlig verksamhe ...
CJ - Samhälls och PA kompetens AB
Org.nr: 556842-2462
Bolaget ska bedriva verksamhet främst inom områdena personal- och arbetsliv, organisation, administration och inom områdena samhällsdebatt och omvärldsbevakning samt idka därmed förenlig verksamhet.
Clarke-Nilsson Development Network AB
Org.nr: 556656-3879
Bolaget skall vara konsultföretag inom organisation och företags- utveckling, ledarskapsutveckling och coaching samt bedriva förlagsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Clavis Konsult HB
Org.nr: 969771-3361
Bolaget skall bedriva verksamhet med utbildningar genom föreläsningar och stöd till kommunikation inom föreningar och utbildnngsinstitut samt därmed förenlig verksamhet inom utbildningings och idrottsbranschen såsom skol ...
Clay Technology Lund AB
Org.nr: 556320-5920
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom geoteknik, försäljning av geoteknisk utrustning samt idka därmed förenlig verksamhet.
Clienta Management Consulting HB
Org.nr: 969690-9689
Konsulterande verksamhet med inriktning på kompetensförsörjning, rekrytering och individuell karriärcoaching samt därmed förenlig verksamhet.
Clinical Compliance Consulting Sweden AB
Org.nr: 556748-8795
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva auditering inom klinisk läkemedelsprövning, inklusive process och system audits inom företagen och pharmacovigilance samt företagsspecifik träning och utbildning inom dess ...
Cognibotics AB
Org.nr: 556939-5923
Bolaget ska bedriva prestandaförbättring av datorstyrda rörelser genom sensorbaserad identifiering av parametrar för modellbaserad styrning samt därmed förenlig verksamhet.
Combain Mobile AB
Org.nr: 556738-7914
Bolaget ska bedriva utveckling, konsulting, marknadsföring och försäljning av positionsbaserade kommunikationslösningar för företag och därmed förenlig verksamhet.