Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Lund

Elis Envall Konsult och Analys AB
Org.nr: 559036-1324
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet genom analys, utredning, konsultation, rådgivning, föreläsning och handledning inom, offentlig organisation och förvaltning, social service, socialt arbe ...
Elisabeth Mattisson ekonomikonsult AB
Org.nr: 556969-4770
Konsulttjänster inom ekonomi.
Elkington Communication AB
Org.nr: 556700-9815
Bolaget ska bedriva management för webbaserade filmproduktionstjänster, projektmanagement samt därmed förenlig verksamhet.
Ellet Assets AB
Org.nr: 556629-1190
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter och värdepapper, investera i forsknings och utvecklingsbolag, bedriva medicinsk forskning samt utveckling och utbildning, bedriva konsultverksamhet inom management och rekrytering ...
Elma Larsson AB
Org.nr: 556913-6897
Bolaget skall bedriva företagsekonomisk rådgivning med inriktning på strategiska frågor samt därmed förenlig verksamhet. Samt handel och förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Emecus AB
Org.nr: 556815-1731
Konsult inom områdena elektromagnetism, EMC och EMP. Utveckling av datorprogram. Prototyputveckling av elektronik, elektroakustik och elektromekanik.
Energioptimering i Lund AB
Org.nr: 556921-0148
Bolaget ska bedriva försäljning, konsultation och installation inom värme, kyla samt ventilation och därmed förenlig verksamhet.
EnergyM AB
Org.nr: 556620-0696
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom företagsledning, organisation, verksamhet- och 'ledarledningsutveckling samt rådgivning till företag i strategiska och operativa frågor jämte därmed förenlig verksamhet.
EnerInn AB
Org.nr: 556646-5992
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena innovation, kommunikation och förvaltning av fast och lös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Enertricity AB
Org.nr: 559008-6913
Bolaget skall köpa, sälja, installera och investera i energiteknik och därmed förenlig verksamhet.
Enexo AB
Org.nr: 556879-7558
Aktiebolagets verksamhet ska vara tekniska lösningar och konsulttjänster inom energibranschen och annan därmed förenlig verksamhet.
Entreprenörskompetens i Lund AB
Org.nr: 556695-2585
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena affärsutveckling, organisationsutveckling, entreprenörskap och tillhandahålla administrativa tjänster samt idka handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Enviroinvest AB
Org.nr: 556825-3636
Bolaget ska bedriva förvaltning av fast och lös egendom samt konsult- och serviceverksamhet inom miljö och energiområdet och därmed förenlig verksamhet.
Envirum AB
Org.nr: 556750-0326
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom biogasområdet och i egen regi eller tillsammans med andra projektera, äga och driva biogasanläggning samt därmed förenig verksamhet.
EPC Engineering AB
Org.nr: 556580-3409
Bolaget skall bedriva konsultation och biträde till europeiska företag i samband med export av tekniska produkter, såsom industriell utrustning för vatten- och avloppsrening, till Mellanöstern, värdepappers- och kapitalf ...
Epicur Consulting AB
Org.nr: 556837-1305
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena verksamhetsutveckling och systemutveckling samt därmed förenlig verksamhet. Därutöver kan bolaget placera överskottslikviditet i svenska och utländska aktier och akti ...
Epito AB
Org.nr: 556689-2427
Bolaget skall erbjuda aktörer inom finans-, konsult och risk- kapitalbranschen tillgång till adekvat kompetens på konsultbasis. Denna kompetens skall erbjuda en översiktlig och sammanfattande bild över varierande kunskap ...
Epulonus AB
Org.nr: 556498-4481
Bolaget skall bedriva management konsultverksamhet och utbildning inom sjukvårdssektorn, förvaltning av fast och lös egendom, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Equus Consulting AB
Org.nr: 556537-9640
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom management, teknik och ekonomi samt därmed förenlig verksamhet.
Erimus AB
Org.nr: 556567-5328
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet med inriktning på Europeiska Unionen, nationella stödprogram samt internationellt samarbete och projektförvaltning och management konsulting. Bolaget kan äga och förvalta bolag.