Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Lund

ANJO Consulting AB
Org.nr: 556900-1679
Konsulttjänster inom psykologi och beteendevetenskap samt projektledning och projektutveckling.
Ann-Marie och Johan Lundgren HB
Org.nr: 969611-4892
Medicinsk verksamhet inom barnaålderns sjukdomar speciellt barnneurologi samt neurokirurgi. Medicinsk konsult och informationsverksameht.
Anna Pardo AB
Org.nr: 556856-3018
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom psykoterapi med utbildning och coaching för företag och privata personer samt hälso- och sjukvård. Bolaget ska också bedriva konsultverksamhet och undervisning inom design och m ...
ANNE LANDIN KVALITETSKONSULT KB
Org.nr: 916774-2205
KONSULT INOM KVALITETSTEKNIK SAMT UTBILDNING OCH FÖRSÄLJNING AV KURSMATERIAL.
Anoto AB
Org.nr: 556320-2646
Bolaget skall utveckla, tillverka och marknadsföra bild- och texthanteringssystem, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Anthemis Holding AB
Org.nr: 556663-1056
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, fastighetsförvaltning, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
APERIO AB
Org.nr: 556723-0668
Aktiebolaget skall bedriva konsultverksamhet inom offentlig och privat sektor avseende stöd i utvärdering och utveckling av verksamhet genom utbildning och coaching av individer, grupper, team och ledare i personlig utve ...
Apertus AB
Org.nr: 556630-3847
Bolaget skall utföra konsulttjänster inom produktutvärdering, försäljning, projektutvärdering,ledning och kompetensutvärdering, rekrytering åt farmaceutik och biokemisk industri samt åt hälsovård och utbildningsinstituti ...
Apmio AB
Org.nr: 556834-8022
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT, organisation och management. Mjukvaruutveckling och försäljning av mjukvara. Äga och förvalta aktier samt därmed förenlig verksamhet.
Appertunity AB
Org.nr: 559003-5993
Utveckla appar riktade mot skola och företag IT-Konsult för mobila enheter i skola och företag. Lösningar för mobil enhets hantering Utbildning, föreläsning och workshop
Aquatersus Water Regeneration Systems AB
Org.nr: 556940-9575
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultation, tillverkning och forskning inom vatten, bioteknologi, mikro- biologi, vattenrening, vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering samt därm ...
Arbetmiljökonsulten L Harrysson AB
Org.nr: 556881-4635
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom områdena arbetsmiljö och miljö inklusive utbildningsaktiviteter bland annat gällande miljöfrågor och arbetsrätt samt därmed förenlig verksamhet.
ARBETSMILJÖKONSULT, L HARRYSSON HB
Org.nr: 916774-5901
KONSULT INOM MILJÖOMRÅDET SAMT UTBILDNINGSAKTIVITETER I MILJÖFRÅGOR OCH ARBETSRÄTT.
Arc Aroma Pure AB
Org.nr: 556586-1985
Bolagets verksamhet skall vara utveckling, tillverkning och marknadsföring av utrustning för biologisk rening av pumpbara produkter. I anslutning härtill skall bolaget utveckla system och mjukvara ävensom idka därmed för ...
Archaea Pharma AB
Org.nr: 556786-4722
Bolaget skall bedriva affärsutvecklingsverksamhet med syfte att kommersialisera innovationer inom hälso- och sjukvårdsområdet och därmed förenlig verksamhet.
ARIKON AB
Org.nr: 556899-1805
Aktiebolaget ska bedriva utbildning, utveckling och försäljning av datorprogram samt konsultverksamhet inom energieffektivitet, fuktsäkerhet och innemiljö.
Arne Olofsson Konsult AB
Org.nr: 556349-8087
Bolaget skall bedriva produktutveckling och konsultverksamhet inom verkstads- och livsmedelsindustrin, äga och förvalta aktier och andra värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Arup Fastigheter AB
Org.nr: 556866-9377
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning och konsultverksamhet på fastighetsområdet samt därmed förenlig verksamhet.
Askis AB
Org.nr: 556851-9614
Aktiebolaget ska bedriva affärsrådgivning inklusive styrelse- arbete och teknisk konsultverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Aspirantkraft i Lund AB
Org.nr: 556989-3117
Bolaget ska bedriva personaluthyrning, konsultverksamhet och utbildning inom Human Resources samt därmed förenlig verksamhet.