Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Lund

Erlingson Green Growth AB
Org.nr: 559001-2695
Konsultverksamhet avseende samordning av näringsliv, akademi och offentlig sektor, med fokus på hållbarhet och tillväxt.
Esparlous AB
Org.nr: 556912-0842
Forskning: - Forskning och innovation inom området ICT (informations- och kommunikationsteknologi) och design. - Forskning inom området Informatik och gräsrotsinnovation. Konsultation och tjänster: - Service- produktproj ...
Esparlous Design AB
Org.nr: 556980-0666
Bolaget kommer att ha sin huvudsakliga verksamhet inom området bygg, arkitektur och inredning. - Forskning: Forskning och utveckling inom området design, designstrategier, konstruktionsverktyg och utvecklingsmetoder. - K ...
Etesia HB
Org.nr: 969654-8404
Bolaget skall bedriva rätts- och konstvetenskaplig rådgivning samt författar- och konferensverksamhet inom dessa och närliggande områden samt handel med konstföremål och antikviteter, ävensom idka därmed förenlig verksam ...
Etienne Yuan AB
Org.nr: 556926-9508
Marknadsföring och Management Consulting med inriktning på: 1) Digital Marknadsföring: Hur man bedriver webbplatser, sociala medier, e-mail och apps som en marknadsföring kommunikations- kanal. 2) Customer Relationship M ...
Europatext HB
Org.nr: 969705-5946
Författarverksamhet. Utveckling och framställning av läromedel. Konsult inom utbildning och organisationsutveckling.
Everyday Solutions Sweden AB
Org.nr: 556948-9395
Bolaget skall bedriva produktutveckling och försäljning av temperaturindikatorer, dryckesbehållare och halkskydd inom detaljhandeln samt konsultationer inom utbildning och ekonomi därmed förenlig verksamhet.
Evince Development AB
Org.nr: 556538-1778
Bolaget skall arbeta inom följande områden: att som generalagent'agent marknadsföra produkter inom alternativ sjukvård inom främst Östersjöregionen (inklusive Sverige), som konsulter inom säljträning, chefsutveckling och ...
EVU Energi & VVS Utveckling AB
Org.nr: 556471-0423
Bolaget skall bedriva verksamhet inom energi- och VVS-teknik, utbildning och kompetensutveckling av teknisk förvaltning inom energi, funktionskontroll av ventilationssystem, kontroll, besiktningar och utredningar inom en ...
Ewia AB
Org.nr: 556798-1153
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva tillverkning, underhållsarbete och försäljning av produktionsmaskiner inom verkstads- och livsmedelsindustri, verktyg och maskindetaljer för dessa samt entreprenadfordon jämte där ...
Exempta Ekonomi AB
Org.nr: 556580-0066
Bolagets verksamhet är att bedriva konsulttjänster inom ekonomi, redovisning, juridik och skatt, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Exensor Technology AB
Org.nr: 556296-4618
Bolaget skall idka utveckling och försäljning av säkerhetssystem samt annan därmed förenlig verksamhet.
Exortus AB
Org.nr: 556689-9356
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och informatik, utveckla och marknadsföra applikationer för informationshantering, äga och förvalta fast egendom, bedriva handel med värdepapper samt idka därmed förenli ...
Expand Competence EC AB
Org.nr: 556733-3918
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ledar-, organisations och strategiutveckling samt konsultverksamhet och utbildning inom medicin.
Explainer AB
Org.nr: 556948-5252
Bolaget skall arbeta med marknadsföring och kommunikation främst inom området videoproduktion och därmed förenlig verksamhet.
F W PEDAGOGISK KONSULT I LUND HB
Org.nr: 916539-4405
KONSULTATIV VERKSAMHET INOM UTBILDNINGSOMRÅDET.
Familjen Lindeblad AB
Org.nr: 556844-5356
Bolaget skall - äga och förvalta fast och lös egendom' - bedriva konsultverksamhet inom området marknadsföring' - samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
FaRMSydIP AB
Org.nr: 556936-2527
Föremålet för bolagets verksamhet är konsult-, mark- och fastighetsvärderingar. Fastighetsrättsliga bedömningar och lantmäterispecifika frågeställningar. Tjänster och handel med anknytning till lantbruks-, skogs-, frukt- ...
Fast Egendom Dag Magnusson AB
Org.nr: 556405-7072
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom byggbranschen.
Fastighetsaktiebolaget Skötaren i Lund
Org.nr: 556653-3252
Bolaget skall bedriva handel med fastigheter samt bygga och förvalta fastigheter, bedriva konsultverksamhet inom bygg och fastighetsbranschen samt idka därmed förenlig verksamhet.