Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Esparlous AB

"Forskning: - Forskning och innovation inom området ICT (informations- och kommunikationsteknologi) och design. - Forskning inom området Informatik och gräsrotsinnovation. Konsultation och tjänster: - Service- produktprojektledning och forskningsprojektledning. - Produktkoncept utveckling och koncept ledning. - Forskning och innovation inom området ICT (informations- och kommunikationsteknologi) och design. - UX Design och utveckling (användarupplevelsedesign) - Utveckling av modeller för användarupplevelser - Utveckling av användarscenarier - Planering och genomförandet av användarstudier (fältstudier - Planering och genomförandet av användarstudier (fältstudier - Utveckling av processer för strategisk planering av upplevelser (Strategic user experinece planing) - Leda och genomföra workshop och innovationssessioner - Interaktionsdesign för komplexa miljöer. - Affärsstrategi och produkt strategi. - Strategisk produktplanering. Produktutveckling: - Koncept och produktutveckling. - koncept och tjänsteutveckling"
Finns i branscher på Wedoo: Datakonsult - Industridesigner - Konsult
Org.nr: 556912-0842
Företagsform: Aktiebolag