Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Datakonsult i Lund

0303 Consulting AB
Org.nr: 556977-8805
Bolaget skall bedriva datakonsultverksamhet med inriktning på programmering och därmed förenlig verksamhet.
3Soft AB
Org.nr: 556998-9105
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet och förmedling av konsulttjänster inom IT-stöd, dataprogrammering, IT-arkitektur och därmed förenlig verksamhet.
4HR SYSTEMS AB
Org.nr: 556690-2655
Bolaget ska bedriva utveckling och försäljning av dataprogram asmt konsulttjänster inom data och IT samt därmed förenlig verksamhet.
4IT i Malmö AB
Org.nr: 556569-4949
Bolaget skall bedriva utbildning, konsultationer, försäljning av 'informatikdata inom såväl mjukvara som hårdvara, samt idka därmed förenlig verksamhet.
A & W Marknadstjänst AB
Org.nr: 556475-1526
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende marknadsföring av konsumentprodukter inom husgerådsbranschen, äga och förvalta fast och lös egendom, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
A3 Konsulter HB
Org.nr: 969732-5182
Dator- och elektronikkonsultverksamhet, studioverksamhet och musikutövning.
AB MOROTSmedia
Org.nr: 556564-5263
Bolaget skall utveckla och producera programvaror och erbjuda tjänster med anknytning till elektronisk kommunikation samt därmed förenlig verksamhet.
ablano AB
Org.nr: 556980-6226
Bolaget ska bedriva verksamhet med konsultationstjänster inom IT, telekommunikation och verksamhetsutveckling samt bedriva systemutveckling, utbildning inom dataområdet, handel och förvaltning av kapitalmarknadsinstrumen ...
Aboveit AB
Org.nr: 556586-7826
Bolaget skall bedriva försäljning, konsultation och implementering av IT-lösningar för trådlösa och internetrelaterade funktioner samt därmed förenlig verksamhet.
ABSOLUT PROGRAMVARA HB
Org.nr: 916764-1837
UTVECKLING AV PROGRAMVARA FÖR I HUVUDSAK PERSONDATORER.
Acciom Datakonsult AB
Org.nr: 556306-9151
Bolaget skall bedriva datakonsulttjänster, handel och förvaltning av värdepapper, handel med nya och äldre filmaffischer.
Adapt Websolutions
Org.nr: 911009-XXXX
Att sälja webdesignlösningar till företag och privatpersoner.
Adaro AB
Org.nr: 556836-9424
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, utveckling och försäljning av programvara, supportera och driva utbildning samt därmed förenlig verksamhet.
Adderat i Sverige AB
Org.nr: 556199-4632
Bolaget skall bedriva konsultation inom redovisning, konsultation och programmering av affärssystem och webblösningar, försäljning av programvara och böcker, konsultation inom produktionsteknik och i övrigt konsultation ...
Addimotion Services AB
Org.nr: 556781-3042
Verksamheten ska vara att bedriva utveckling av datorsystem för uthyrning och försäljning av program samt konsulttjänster till kunder.
Adevo Consulting AB
Org.nr: 556863-4470
Bolaget ska tillhandahålla konsulttjänster inom området industriautomation, inbyggda system och informationsteknologi, utveckla och försälja programvara, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
AdHoc Systems AB
Org.nr: 556365-5520
Bolaget skall driva konsultationer och försäljning av kvalificerad kunskap inom området informationshantering och kommunikation i industriell miljö, samt därmed förenlig verksamhet, främst då i Sverige och gemensamma mar ...
Advenica AB (publ)
Org.nr: 556468-9957
Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av säkerhetsutrustning för överföring av text, bild och därmed förenlig konsultverksamhet inom handel och industri, äga och förvalta fast och lös egendom sam ...
Advicon AB
Org.nr: 556778-4060
Bolaget skall bedriva IT-konsultverksamhet, projektledning och utveckling inom systemvetenskap och elektronik, äga och förvalta bolag samt därmed förenlig verksamhet.