Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

A & W Marknadstjänst AB

"Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende marknadsföring av konsumentprodukter inom husgerådsbranschen, äga och förvalta fast och lös egendom, ävensom idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Datakonsult - Konsult - Marknadsföring
Org.nr: 556475-1526
Företagsform: Aktiebolag