Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Lund

A & W Marknadstjänst AB
Org.nr: 556475-1526
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende marknadsföring av konsumentprodukter inom husgerådsbranschen, äga och förvalta fast och lös egendom, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
ACTIVE Biotech AB
Org.nr: 556223-9227
Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag bedriva forskning, utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning av medicinska, kemiska och biotekniska produkter, utföra koncernadmini- strativa tjänster, äga och fö ...
Adactive Marketing AB
Org.nr: 556437-6381
Bolaget skall bedriva utveckling, import coh försäljning av dental- och sömnrelaterade medicintekniska hjälpmedel via traditionell och internetbaserad handel samt därmed förenlig verksamhet samt konsultverksamhet inom ma ...
Add Interactive Motion Sverige AB
Org.nr: 556738-1693
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende företags- utveckling, organisation, information och marknadsföring.
Adduria Investment AB
Org.nr: 556844-3385
Bolaget skall antingen direkt eller indirekt, via dotterbolag eller andelar i andra företag förvalta andelar i dessa samt äga och förvalta fast och lös egendom. Bolaget skall också bedriva konsultverksamhet avseende före ...
ADVISION HB
Org.nr: 916762-5004
KONSULTVERKSAMHET INOM MARKNADSFÖRING.
AETO Konsult AB
Org.nr: 556387-7520
Bolaget skall bedriva konsultations- och utbildningsverksamhet inom organisationsutveckling, ledningsfrågor och konflikt- hantering. Handel, förmedling, konsultation och marknadsföring inom fordonsbranschen och medicinte ...
Affärsnätverket LANDSLAGET i Sverige Ekonomisk förening
Org.nr: 769608-4057
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att samverka i ett affärsnät med marknadsföring, uppdragsförmedling och försäljning. Genom föreningen kan medlemmarna uppträda genom gemensamt nam ...
AB MXM - Third Millennium Technologies
Org.nr: 556413-5126
Bolaget skall med forskning, utveckling och marknadsföring verka nyskapande inom de datatekniska, elektroniska, finmekaniska, konstnärliga och hippologiska fältet. Vidare skall bolaget äga, bebygga och förvalta fastighet ...
Al Marketing Partner AB
Org.nr: 556988-4959
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring.
Amanda Cremon AB
Org.nr: 556973-0087
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom affärsutveckling, marknadsföring, försäljning samt äga och förvalta aktier och därmed förenlig verksamhet.
Andrés Nilson design AB
Org.nr: 556961-3689
Bolaget skall bedriva design och formgivning av produkter, miljöer, annan konstnärlig verksamhet och objekt. Samt konsultverksamhet med produkter, tjänster marknadsföring och därmed förenlig verksamhet.
ANESTEC HB
Org.nr: 916548-7928
KONSULTATIV VERKSAMHET INOM SJUKVÅRD SÄRSKILT ANESTESI OCH INTENSIVVÅRD. TEKNISK UTVECKLING INOM SJUKVÅRD. KONSULTATIV VERKSAMHET MED UTBILDNINGSFRÅGOR INOM EKONOMI OCH MARKNADSFÖRING.
AniMedia Utveckling AB
Org.nr: 556758-4502
Bolaget ska sälja konsulttjänster, huvudsakligen inom organisation och marknadsföring men även datakonsulttjänster inom mjuk- vara samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva handel med värdepapper.
Anna Pardo AB
Org.nr: 556856-3018
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom psykoterapi med utbildning och coaching för företag och privata personer samt hälso- och sjukvård. Bolaget ska också bedriva konsultverksamhet och undervisning inom design och m ...
Arc Aroma Pure AB
Org.nr: 556586-1985
Bolagets verksamhet skall vara utveckling, tillverkning och marknadsföring av utrustning för biologisk rening av pumpbara produkter. I anslutning härtill skall bolaget utveckla system och mjukvara ävensom idka därmed för ...
Asketorp Patent & Juridik AB
Org.nr: 556286-2184
Bolaget skall driva verksamhet inom följande områden: Patentbyråverksamhet omfattande konsulterande verksamhet inom det immaterialrättsliga området, särskilt patent, mönster, varumärke och upphovsrätt. Juridik omfattande ...
Astro IT AB
Org.nr: 556934-8260
Bolaget ska på konsultbasis utföra IT baserade tjänster, främst att effektivisera olika arbetsuppgifter hos mindre företag genom smarta IT lösningar. Bolaget kommer även att köpa in dator- komponenter och bygga ihop kost ...
Auranest Holding AB
Org.nr: 556960-9828
Bolaget skall bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av IT-tjänster och IT-produkter som syftar till att effektivisera processen för jobbsök, rekrytering och arbetsförmedling. Bolaget ska även fungera som hol ...
BEMEK EKONOMIKONSULT HB
Org.nr: 916761-2853
REDOVISNING, MARKNADSFÖRING, SKRIVSERVICE, EKONOMISK PLANERING SAMT AFFÄRSJURIDIK M M.