Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

ACTIVE Biotech AB

"Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag bedriva forskning, utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning av medicinska, kemiska och biotekniska produkter, utföra koncernadmini- strativa tjänster, äga och förvalta fastigheter samt bedriva an nan därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Läkemedelsindustri - Marknadsföring
Org.nr: 556223-9227
Företagsform: Aktiebolag