Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Lund

A.M.S förvaltnings AB
Org.nr: 556704-4663
Bolaget skall bedriva köp och försäljning samt förvaltning av fastigheter jämte därmed förenlig verksamhet.
A1A Förvaltning AB
Org.nr: 556979-6229
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och aktier samt därmed förenlig verksamhet.
AB Atmosfärhus
Org.nr: 556922-3620
Bolaget skall direkt och indirekt äga och förvalta samt köpa och försälja fastigheter, äga och förvalta värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
AB Sydsec Trygga Villalarm
Org.nr: 556989-7118
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, köpa och sälja värdepapper, installera och leverera larmprodukter och säkerhetstjänster samt annan därmed förenlig verksamhet.
ACTIVE Biotech AB
Org.nr: 556223-9227
Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag bedriva forskning, utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning av medicinska, kemiska och biotekniska produkter, utföra koncernadmini- strativa tjänster, äga och fö ...
Active Forskaren 1 KB
Org.nr: 969646-4677
Äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Add Film och Media AB
Org.nr: 556639-5504
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och försäljning inom mediaproduktionssektorn och beställningsfilm, köp och försäljning av fastigheter, förvaltning av värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Adevo Consulting AB
Org.nr: 556863-4470
Bolaget ska tillhandahålla konsulttjänster inom området industriautomation, inbyggda system och informationsteknologi, utveckla och försälja programvara, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Adicto AB
Org.nr: 556658-2507
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom redovisning och ekonomisk rådgivning, marknadsrådgivning, handel med värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Adilectus AB
Org.nr: 556753-9605
Bolaget skall bedriva: 1) Management- & affärsutvecklingskonsult och därmed förenlig verksamhet, gentemot industri-, service- och tjänsteföretags ledningsorganisation 2) Handelsverksamhet gentemot restaurang & storhushål ...
AGRI FASTIGHETER HANDELSBOLAG
Org.nr: 916763-1127
FASTIGHETSFÖRVALTNING OCH DÄRMED FÖRENLIG VERKSAMHET.
Ahlström & Olsson Mäklare AB
Org.nr: 556686-6066
Bolaget skall bedriva auktoriserad mäklarverksamhet av fastigheter, bostadsrätter samt annan fast egendom ävensom därmed förenlig verksamhet.
Akenine Benolin AB
Org.nr: 556982-9095
Föremålet för bolagets verksamhet är att arrangera resor, förmedla researrangemang, bedriva uthyrning samt försäljning av båtar, bilar och fastigheter samt äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
AB MXM - Third Millennium Technologies
Org.nr: 556413-5126
Bolaget skall med forskning, utveckling och marknadsföring verka nyskapande inom de datatekniska, elektroniska, finmekaniska, konstnärliga och hippologiska fältet. Vidare skall bolaget äga, bebygga och förvalta fastighet ...
Aktiebolaget Höörfasaden
Org.nr: 556242-3623
Bolaget skall bedriva förvaltning av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Jakobsson & Jakobsson
Org.nr: 556349-4920
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom områdena juridik och management och därtill förvalta såväl värdepapper som fastigheter samt slutligen idka därmed förenlig verksamhet.
AM Isacsson AB
Org.nr: 556851-6628
Bolaget skall bedriva medicinsk konsultverksamhet, friskvård, utbildnings-, föreläsnings- samt översättningstjänster inom medicinområdet, handel med värdepapper, handel och uthyrning av fastigheter samt därmed förenlig v ...
Anagram Film & TV AB
Org.nr: 556664-5353
Bolaget skall bedriva TV- och filmproduktion, spelproduktion, teater- och scenframställning samt eventverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare producera och försälja varor och tjänster ino ...
Anagram Produktion AB
Org.nr: 556626-8719
Bolaget skall bedriva TV- och filmproduktion, spelproduktion, teater- och scenframställning, samt eventverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare producera och försälja varor och tjänster in ...
ANATOLYA ART AB
Org.nr: 556901-4151
Bolaget ska bedriva försäljning, lagning, underhåll samt rengöring av mattor och textilier, import och försäljning av inrednings- och trädgårdsartiklar, restaurang- och catering- verksamhet, äga och förvalta fastigheter ...