Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

AB MXM - Third Millennium Technologies

"Bolaget skall med forskning, utveckling och marknadsföring verka nyskapande inom de datatekniska, elektroniska, finmekaniska, konstnärliga och hippologiska fältet. Vidare skall bolaget äga, bebygga och förvalta fastigheter."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Marknadsföring - Programvaruutgivare
Org.nr: 556413-5126
Företagsform: Aktiebolag