Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Programvaruutgivare i Lund

3dAnimatören i Vetlanda AB
Org.nr: 556879-1270
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom 3D animation, virtuell visualisering, illustrationer, film, foto, presentationer, föreläsningar, utbildning, programmering samt därmed förenlig verksamhet.
Adderat i Sverige AB
Org.nr: 556199-4632
Bolaget skall bedriva konsultation inom redovisning, konsultation och programmering av affärssystem och webblösningar, försäljning av programvara och böcker, konsultation inom produktionsteknik och i övrigt konsultation ...
AB MXM - Third Millennium Technologies
Org.nr: 556413-5126
Bolaget skall med forskning, utveckling och marknadsföring verka nyskapande inom de datatekniska, elektroniska, finmekaniska, konstnärliga och hippologiska fältet. Vidare skall bolaget äga, bebygga och förvalta fastighet ...
ALPE DATA ELEKTRONIK HB
Org.nr: 916545-9059
Konsultverksamhet och försäljning inom ADB- och hemelektronikbranschen samt tolk och översättningsuppdrag.
Apmio AB
Org.nr: 556834-8022
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT, organisation och management. Mjukvaruutveckling och försäljning av mjukvara. Äga och förvalta aktier samt därmed förenlig verksamhet.
Apptown Studio AB
Org.nr: 556899-2001
Aktiebolaget ska bedriva IT-utveckling, försäljning av IT- produkter, tjänster och konsultationer inom IT, fotoverksamhet, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
AURUM Scandinavia AB
Org.nr: 556273-8400
Bolaget skall bedriva tekniska konsultationer och utveckling bl.a inom IT och Internet, programutveckling, försäljning av datorutrustning samt därmed förenlig verksamhet.
Axibuss AB
Org.nr: 556948-7258
Företaget ska bedriva mjukvaruutveckling med primär inriktning mot transportsektorn. Företaget arbetar med att samordna transporter och tillhandahåller tekninska lösningar, marknadsundersökningar och tjänster kring samor ...
Axiell Group AB
Org.nr: 556349-2189
Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av IT-relaterade tjänster och produkter för arkiv, bibliotek och museer samt därmed förenlig verksamhet.
Axiell Sverige AB
Org.nr: 556739-8218
Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av IT-relaterade tjänster och produkter för arkiv, biblotek och museer samt därmed förenlig verksamhet.
Bapiljard AB
Org.nr: 556851-6883
Bolaget bedriver konsultation och teknisk rådgivning med inriktning mot larmhantering, rotfelsanalys och larmpresentation, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Belt and Braces Software AB
Org.nr: 559019-4527
Bolaget skall bedriva programvaru-utveckling av mjukvara för datorer och datoriserade system samt bedriva datorkonsultation och utbildning i programvara, och därmed förenlig verksamhet.
Bioprocess Control Sweden AB
Org.nr: 556687-2460
Bolaget skall utveckla och marknadsföra mjukvara för att optimera den kommersiella produktionen av biogas samt därmed förenlig verksamhet.
BJARGA AB
Org.nr: 556374-8838
Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter och datasystem för användning imon kemi-, läkemedels- och livsmedelsindustrin ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
Business Intelligence Cycle Scandinavia AB
Org.nr: 556630-7707
Bolaget skall bedriva utveckling, exploatering, handel, administration, underhåll och installation av mjukvara och rådgivning inom mjukvaruområdet samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt idka därmed förenl ...
CenterSoft AB
Org.nr: 556273-3112
Bolaget ska bedriva: 1. Utveckling av program och system. 2. Handel med program och datatillbehör. 3. Konsulttjänster inom IT. 4. Konsultverksamhet inom varvindustrin samt handel med marina tillbehör och därmed förenlig ...
CIMalgo AB
Org.nr: 556845-5843
Bolaget ska bedriva försäljning av finansiell information och mjukvara för mobiltelefoner och internet samt med dessa verksam- heter förenlig verksamhet.
Cindori AB
Org.nr: 556946-7524
Utveckling och försäljning av programvara samt därmed förenlig verksamhet.
Cloudcom AB
Org.nr: 559017-7282
Bolaget ska bedriva utveckling och försäljning av IT- och kommunikationslösningar till molnplattformar, samt konsulttjänster i anslutning till denna typ av verksamhet.