Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Läkemedelsindustri i Lund

ACTIVE Biotech AB
Org.nr: 556223-9227
Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag bedriva forskning, utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning av medicinska, kemiska och biotekniska produkter, utföra koncernadmini- strativa tjänster, äga och fö ...
Bergdalsten Kemi AB
Org.nr: 556650-7330
Bolaget skall idka forskning, utveckling, tillverkning och försäljning av läkemedel och därmed förenlig verksamhet.
BioInvent International AB
Org.nr: 556537-7263
Bolaget skall direkt eller indirekt genom dotterbolag eller andra intressebolag bedriva forsknings- och utvecklingsarbete samt tillverkning och handel främst inom kemiområdet jämte med detta förenlig verksamhet.
EQL Pharma AB
Org.nr: 556713-3425
Aktiebolagets verksamhet skall vara att tillverka, utveckla, idka handel med medicinska-, diagnostiska-, farmaceutiska- och kemisk- tekniska produkter, förvärva och upplåta licenser och agenturer för sådana produkter sam ...
Glycorex UBP AB
Org.nr: 556840-9006
Bolaget ska utveckla, tillverka, marknadsföra och försälja produkter för medicinskt bruk inom blodområdet samt idka därmed förenlig verksamhet.
Inpac i Lund AB
Org.nr: 556767-1523
Bolaget ska bedriva tillverkning, förpackning, konditionering och distribution av varor inom läkemedel och livsmedel samt annan därmed förenlig verksameht.
ProMixa Medical AB
Org.nr: 556648-7426
Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av ortopedtekniska produkter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
XImmune AB
Org.nr: 556791-6027
Bolaget skall utveckla och sälja medicinska preparat och och rättigheter samt äga och förvalta lös och fast egendom jämte därmed förenlig verksamhet.