Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Glycorex UBP AB

"Bolaget ska utveckla, tillverka, marknadsföra och försälja produkter för medicinskt bruk inom blodområdet samt idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Läkemedelsindustri
Org.nr: 556840-9006
Företagsform: Aktiebolag