Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

EQL Pharma AB

"Aktiebolagets verksamhet skall vara att tillverka, utveckla, idka handel med medicinska-, diagnostiska-, farmaceutiska- och kemisk- tekniska produkter, förvärva och upplåta licenser och agenturer för sådana produkter samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även idka finansiell verksamhet, dock inte sådan verksamhet som avses i bankrörelselagen eller lagen om kreditmarknadsbolag."
Finns i branscher på Wedoo: Läkemedelsindustri
Org.nr: 556713-3425
Företagsform: Aktiebolag