Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Lund

SurveyLegend AB
Org.nr: 556819-1810
Bolaget ska bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av mjukvaror för marknadsundersökninga, konsultverksamhet avseende utveckling av hemsidor, programvara och mobila applikationer samt därmed förenlig verksamh ...
Sustainable Studio AB
Org.nr: 556832-6267
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom grafisk design, kommunikation, marknadsföring, information, varumärkes- konsultation, illustration, foto, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Aktiebolaget ska bedriva u ...
Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation EF
Org.nr: 716409-5627
Föreningen har till ändamål att i alla avseenden bevaka med- lemmarnas intressen, avseende på marknaden förekommande borrningsarbeten och härtill hörande VVS-installationer och andra arbeten. Föreningen skall även utgöra ...
Swedechris AB
Org.nr: 556270-4071
Bolaget skall driva konsultativ verksamhet inom marknadsföring och utbildning samt idka därmed förenlig verksamhet.
Swiftcourt AB
Org.nr: 556941-2959
Bolaget ska tillhandahålla konsult- och rådgivningstjänster inom juridik, ekonomi, marknadsföring och strategi samt bedriva medie- produktion och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egen ...
Sydsvenska Stenhus HB
Org.nr: 969624-5464
Marknadsföring av nytt koncept för produktion av högvalitativa småhus i sten.
Sälj- & Marknadspersonal i Sverige AB
Org.nr: 556820-1593
Bolaget ska bedriva personalrekrytering och personaluthyrning med inriktning på säljare och personal på marknadsavdelningar. Bolaget ska även bedriva utbildning inom försäljning, marknadsföring, ledarskap och karriärplan ...
Team Brix AB
Org.nr: 556835-2008
Bolaget ska bedriva kvalificerade konsultationer och rådgivning inom projektledning och organisationsutveckling för portföljhantering. Bedriva ledarskapsutveckling och utbildningsinsatser samt marknadsföring inom dessa o ...
Tee International AB
Org.nr: 556222-8873
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring, företagsledning och produktion, förvaltning av värdepapper och fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Tegnérgruppen AB
Org.nr: 556995-9702
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende utbildning, marknadsföring och liknande tjänster samt fotografisk verksamhet.
Teknisk Drivkraft Lund HB
Org.nr: 969758-5520
Marknadsföring av företag genom kontorsmaterial.
TelluSecure AB
Org.nr: 556696-6528
Bolaget ska bedriva utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av elektronikprodukter, mjukvara och kringutrustning för miljöanalys samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även kunna äga och förvalta a ...
TerraNet AB
Org.nr: 556666-9916
Bolaget ska bedriva forskning, utveckling, licensiering, marknadsföring och försäljning av kommunikationsutrustning samt därmed förenlig verksamhet.
TerraNet Holding AB
Org.nr: 556707-2128
Bolaget skall, direkt eller indirekt, bedriva forskning, utveckling, licensiering, marknadsföring och försäljning av kommunikationsutrustning samt som moderbolag leda och administrera sådan verksamhet och därmed förenlig ...
Tetra Pak Processing Systems AB
Org.nr: 556022-1078
Bolagets verksamhet omfattar anskaffning, utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning av utrustning, tjänster och anläggningar för livsmedelsindustrin samt förvalta lös egendom ävensom idka därmed förenlig ver ...
TFT, Tak & Fasad Tvätt EF
Org.nr: 769625-6762
Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska och sociala intressen genom att bedriva affärsverksamhet vari medlemmarna bereds arbete genom att initiera - utveckla - bibehålla och utöka sina affärer och e ...
TIATER AB
Org.nr: 559033-7639
Bolaget ska bedriva internationell konsultation och rådgivning inom projektledning, organisationsutveckling, management och ledarskap. Bedriva ledarskapsutveckling och utbildningsinsatser samt marknadsföring inom dessa o ...
Tingo Mobil AB
Org.nr: 556963-7050
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva callcenter- tjänster inom försäljning och marknadsföring samt äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
TOSV Konsult AB
Org.nr: 556868-7593
Företaget ska bedriva: - Konsultverksamhet inom affärsutveckling, inköp, organisationsutveckling, försäljning, marknadsföring, service och underhåll - Uthyrning av interimschef - Handel med värdepapper - Kompetensutveckl ...
Trafvid AB
Org.nr: 556854-8308
Bolaget ska bedriva utveckling, internationell marknadsföring och försäljning av licenser, varor och tjänster inom området trafik- analys samt idka därmed förenlig verksamhet.