Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Lund

Bilcoop Transportalen ek. för.
Org.nr: 769609-1904
Föreningen har som syfte att gynna sina medlemmarns ekonomiska intressen genom att tillhandahålla en gemensam webbplats, möjlighet att teckna ett nyttjandeavtal om ett internetbaserat bokningssystem med möjlighet att anv ...
BJARGA AB
Org.nr: 556374-8838
Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter och datasystem för användning imon kemi-, läkemedels- och livsmedelsindustrin ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
BOA Förlagsservice AB
Org.nr: 556295-2704
Bolaget skall bedriva produktion, marknadsföring och reklam inom bokbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
BrainCool AB (publ)
Org.nr: 556813-5957
Bolaget ska bedriva utveckling och marknadsföring av medicinska kylsystem inom hypotermi.
Brand Strategy Frans Melin AB
Org.nr: 556572-0207
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom området marknadsföring med fokus på varumärkesstrategi, handel med fastigheter, bostadsrätter, värdepapper, mynt, frimärken, konst, antikviteter och möbler samt därmed förenli ...
Brand to IT AB
Org.nr: 556920-4117
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom reklam och marknadsföring, innovativ verksamhet och kreativ produktion inom området marknadskommunikation och marknadsföring och försäljning av profilkläder och presentreklam ...
BRAND VISION HB
Org.nr: 916767-6312
KONSULTVERKSAMHET INOM MARKNADSFÖRING.
Brandpeers AB
Org.nr: 556922-9486
Bolagets verksamhet är att bedriva försäljning och marknadsföring inom området för IT och kommunikation och därmed förenlig verksamhet.
Brannebo Consulting AB
Org.nr: 556859-4708
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet inom organisationsutveckling, individutveckling, coachning, ledarskapsutbildning, nätverksbyggande, förlagsverksamhet, tjänster inom marknadsföring och försäljning, ...
Bruce, Holm & Carnehult HB
Org.nr: 969773-6750
Företagets verksamhet består av marknadsföring och försäljning av bolagsmännens gemensamma bok med arbetsnamnet Havsro.
Bråkstaken Lasse AB
Org.nr: 556509-3399
Bolaget skall bedriva konsultverksameht och marknadsföring, framställa informationsmaterial och litteratur allt inom miljösektorn. Vidare skall bolaget bedriva båtuthyrning, dykning och marinbiologiska undersökningar sam ...
Bud Fox AB
Org.nr: 556630-7582
Bolaget skallbedriva konsultverksamhet inom marknadsföring, reklam, PR och projektledning.
Böhmer Audio AB
Org.nr: 556786-2387
Bolaget skall bedriva forskning, utveckling, tillverkning och marknadsföring av audio- och videoprodukter samt konsulttjänster inom dessa områden och därmed förenlig verksamhet.
Captivate Sweden AB
Org.nr: 556832-8420
Aktiebolagets verksamhet skall omfatta konsultationer inom försäljning, marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.
CapWell Solutions AB
Org.nr: 556988-6111
Bolaget skall bedriva utbildning, konsultverksamhet samt marknadsföring inom miljöservice, biobränsle samt logistik branscherna. Bolaget skall även utveckla, tillverka, importera samt exportera produkter inom dessa brans ...
Carl Magnus AB
Org.nr: 556420-1753
Bolaget skall biträda bildkonstnärer och skulptörer vid framställande av hantverk, vara behjälplig med förvaring, marknadsföring och försäljning av konstverk, övrigt driva handel med konstverk samt därmed förenlig verksa ...
Carl Westin AB
Org.nr: 556585-8700
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom organisation och företagsledning. Investeringar, direkt eller via dotterbolag, inom forskning och utveckling med huvudsaklig inriktning på medi- cinsk teknik. Bolaget skall äv ...
Cela Design AB
Org.nr: 556816-8818
Grafisk webdesign, marknadsföring och därmed förenlig verksamhet.
CEPRAX AB
Org.nr: 556670-2022
Bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom områdena inköp,upphandling, försäljning, marknadsföring key account management samt IT-stöd. Bolaget skall även bedriva handel med varor och tjänster inom sjukvår ...
Cini Consulting AB
Org.nr: 556989-5112
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara konsultuppdrag och föreläsningar inom kommunikation, marknadsföring och privatekonomi samt därmed förenlig verksamhet.