Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Lund

Cleverex Investment Group AB
Org.nr: 556978-4043
Aktiebolaget skall bedriva försäljning- och konsultverksamhet på följande områden: marknadsföring, telekom och affärsutveckling och därmed förenlig verksamhet. Aktiebolaget har även för avsikt att bedriva verksamhet på o ...
Combain Mobile AB
Org.nr: 556738-7914
Bolaget ska bedriva utveckling, konsulting, marknadsföring och försäljning av positionsbaserade kommunikationslösningar för företag och därmed förenlig verksamhet.
Contribute HB
Org.nr: 969706-5184
Marknadsföring.
Corporate Coaching AB
Org.nr: 556581-9496
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultrörelse inom företagsledning, företagsutveckling och marknadsföring, att idka handel med värdepapper, äga och förvalta fastigheter samt härmed förenlig verksamhet.
Creatify Media AB
Org.nr: 556941-7248
Reklam, pr & marknadsföring. Bolaget skall bedriva utveckling samt försäljning av tjänster inom marknadsföring, datautveckling, webbprogrammering, webbdesign, datakonsultverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Crystal Clear Communications i Lund AB
Org.nr: 556607-8142
Bolaget skall bedriva konsult- och serviceverksamhet inom det engelska språket och marknadsföring samt därmed förenlig verk- samhet.
Cururu Productions AB
Org.nr: 556871-2987
Utveckling, marknadsföring samt försäljning av interaktiv underhållning.
Dahlin Business Partner AB
Org.nr: 556855-2797
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom försäljnings- strategi, marknadsföring, organisation ledarskap och affärsutveckling. Bolaget kommer att jobba med handel av dagligvaror. Vidare ska bolaget arbete med HR-relater ...
Decamond AB
Org.nr: 556809-4899
Bolaget ska bedriva hälso- och sjukvård, inklusive specialistläkarverksamhet, bedriva forskning, utveckling, produktion, marknadsföring och handel med varor och tjänster inom sjukvård, hälsovård, friskvård, hudvård, biom ...
DomiTech AB
Org.nr: 556421-4848
Bolaget skall bedriva produktutveckling och marknadsföring av elektroniska produkter inom området larmsystem och telefoni, samt ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Dormitek Medical AB
Org.nr: 556910-2808
Bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt, utveckla, tillverka och bedriva marknadsföring, import, export och försäljning - även via internet - av medicintekniska hjälpmedel, traditionella och väletablera ...
Dovotion AB
Org.nr: 556900-1067
Företaget ska bedriva tjänster inom reklam, marknadsföring, varumärkesbyggande och kommunikation. Företaget producerar varumärkesstrategier, reklam- och copytexter, artiklar, notiser, pr-texter, kundtidningar, nyhetsbrev ...
Dressycle AB
Org.nr: 559015-4307
Företaget innebär att kunna göra det enklare för privatkonsumenter att laga och kemtvätta kläder, detta genom att erbjuda det och andra liknande tjänster med fokus på lagning, reparation och service av konsumentvaror. De ...
Dunsudde AB
Org.nr: 556651-5994
Bolaget skall handha fastighetsförvaltning, konsultverksamhet inom byggsektorn, förädling och exploatering av mark, marknadsföring och konsultverksamhet inom turism och idrott, försäljning av litteratur ävensom idka därm ...
East Over Communications AB
Org.nr: 556750-3221
Bolaget ska bedriva marknadsföring, mediarådgivning samt mediabyrå jämte därmed förenlig verksamhet.
East Over HB
Org.nr: 969730-8972
Marknadsföring, mediarådgivare, samt mediabyrå.
Edgren & Co HB
Org.nr: 916767-3905
LAYOUT OCH ORIGINALPRODUKTION, MARKNADSFÖRING SAMT TILLVERKNING AV BROSCHYRER, AFFISCHER OCH LOGOTYPER.
Education Link Sverige AB
Org.nr: 556479-7719
Bolaget skall bedriva marknadsföring och förmedling av internationell utbildning, försäljning av utbildningsarrangemang, marknads- och utbildningskonsultation samt därmed förenlig verksamhet.
elcecat AB
Org.nr: 556779-5736
Bolaget ska bedriva finansiell konsultverksamhet såsom rådgivning till företag om strategi, finansiering och marknadsföring, snickeri såsom tillverkning och renovering av möbler, konstnärlig verksamhet inom textil och si ...
Ellet Assets AB
Org.nr: 556629-1190
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter och värdepapper, investera i forsknings och utvecklingsbolag, bedriva medicinsk forskning samt utveckling och utbildning, bedriva konsultverksamhet inom management och rekrytering ...