Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bilcoop Transportalen ek. för.

"Föreningen har som syfte att gynna sina medlemmarns ekonomiska intressen genom att tillhandahålla en gemensam webbplats, möjlighet att teckna ett nyttjandeavtal om ett internetbaserat bokningssystem med möjlighet att använda telematik, anpassat till bilpooler. Bil.coop ska bedriva marknadsföring för med- lemmarnas bilpoolsverksamhet samt ge möjlighet till ömsesidig användning av varandras fordon. Föreningen kan också tillhanda- hålla annan medlemsservice i form av redovisning, fakturering och därmed förenlig verksamhet. Medlemmarna deltar genom att använda sig av föreningens tjänster. Föreningen ska i övrigt verka för en miljöanpassad och säker trafik samt för ett gemensamt nyttjande av fordon och utgör en intresseförening för att verka för bättre transportlösningar. Föreningens huvudsakliga verksamhet och arbetsuppgifter sköts av anställd personal."
Finns i branscher på Wedoo: Datakonsult - Marknadsföring - Redovisning
Org.nr: 769609-1904
Företagsform: Ekonomisk förening