Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Lund

A & E REDOVISNING HB
Org.nr: 916774-4771
BOKFÖRINGS-, REDOVISNINGS- OCH SEKRETERARVERKSAMHET.
AB IIII Holding
Org.nr: 556951-0851
Bolaget ska bedriva koncerngemensamma funktioner och förvalta egna dotterbolag med verksamhet inom ekonomiservice, konsultation, redovisning samt kapital- och förmögenhetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Ad Acta Företagsresurs AB
Org.nr: 556858-9120
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom management och redovisning samt därmed förenlig verksamhet.
ADAYS AB
Org.nr: 556860-5249
Bolaget ska bedriva redovisning, värdepappershandel, utbildning, sjukgymnastik, personlig choaching samt därmed förenlig verksamhet.
ADB EKONOMIBYRÅ I LUND KB
Org.nr: 916762-7463
KONSULTATIV VERKSAMHET TILL FÖRETAG AVSEENDE REDOVISNING SAMT SERVICEBYRÅVERKSAMHET AVSEENDE DATAREDOVISNING.
Adbus Affärspartner AB
Org.nr: 556851-3328
Bolaget ska bedriva verksamhet inom ekonomisk redovisning och rådgivning samt idka därmed förenlig verksamhet.
Adderat i Sverige AB
Org.nr: 556199-4632
Bolaget skall bedriva konsultation inom redovisning, konsultation och programmering av affärssystem och webblösningar, försäljning av programvara och böcker, konsultation inom produktionsteknik och i övrigt konsultation ...
Addinord Redovisningsbyrå AB
Org.nr: 556540-6922
Bolaget skall bedriva konsult-, utbildnings- och rådgivningsverksamhet inom redovisning, skatt, administration, juridik, ekonomistyrning och företagsledning, personaluthyrning samt annan därmed förenlig verksamhet.
AddMax AB
Org.nr: 556091-7121
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning, administration, personalledning, utbildning och rekrytering samt därmed förenlig verksamhet.
Adicto AB
Org.nr: 556658-2507
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom redovisning och ekonomisk rådgivning, marknadsrådgivning, handel med värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
AE Redovisning AB
Org.nr: 556875-2512
Redovisningsbyrå med bokföring, löneredovisning, bokslut, deklarationer
Aktiebolaget Setton
Org.nr: 556033-7569
Bolaget skall äga och förvalta fast egendom, aktier, obligationer och andra värdehandlingar samt bedriva konsultverksamhet inom redovisning samt management ävensom leasingverksamhet.
Amie Ekonomi AB
Org.nr: 556827-7809
Bolaget ska bedriva konsultativ verksamhet inom administration, redovisning och ekonomistyrning och andra därmed förenliga verksamheter.
AnBer Konsult AB
Org.nr: 556933-9574
Konsultverksamhet inom företagsledning, redovisning, avtal och teknikutveckling.
Anders Ekström Redovisning AB
Org.nr: 556758-8446
Bolaget ska bedriva redovisningsbyrå jämte därmed förenlig verksamhet.
Anyo AB
Org.nr: 556664-5932
Bolaget skall tillhandahålla tjänster inom redovisning och administration samt idka därmed förenlig verksamhet.
Axpertis AB
Org.nr: 556679-1603
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier och andelar samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall dessutom bedriva ekonomikonsultation inom personal och lönehantering samt redovisn ...
BEMEK EKONOMIKONSULT HB
Org.nr: 916761-2853
REDOVISNING, MARKNADSFÖRING, SKRIVSERVICE, EKONOMISK PLANERING SAMT AFFÄRSJURIDIK M M.
BHR Konsult AB
Org.nr: 556496-4434
Bolaget skall bedriva ekonomisk konsultationer, redovisning, ekonomiska utredningar, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Bilcoop Transportalen ek. för.
Org.nr: 769609-1904
Föreningen har som syfte att gynna sina medlemmarns ekonomiska intressen genom att tillhandahålla en gemensam webbplats, möjlighet att teckna ett nyttjandeavtal om ett internetbaserat bokningssystem med möjlighet att anv ...