Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Amie Ekonomi AB

"Bolaget ska bedriva konsultativ verksamhet inom administration, redovisning och ekonomistyrning och andra därmed förenliga verksamheter."
Finns i branscher på Wedoo: Administration - Bokföringsbyrå - Ekonomi - Redovisning
Org.nr: 556827-7809
Företagsform: Aktiebolag