Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Administration i Lund

Addinord Redovisningsbyrå AB
Org.nr: 556540-6922
Bolaget skall bedriva konsult-, utbildnings- och rådgivningsverksamhet inom redovisning, skatt, administration, juridik, ekonomistyrning och företagsledning, personaluthyrning samt annan därmed förenlig verksamhet.
AddMax AB
Org.nr: 556091-7121
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning, administration, personalledning, utbildning och rekrytering samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget EcoNord
Org.nr: 556308-4465
Bolaget skall inom industri- och byggnadssektorerna bedriva konsultverksamhet avseende management, marketing, produktion och administration samt bedriva import och export av byggnadsprodukter med undantag av isolermateri ...
Amie Ekonomi AB
Org.nr: 556827-7809
Bolaget ska bedriva konsultativ verksamhet inom administration, redovisning och ekonomistyrning och andra därmed förenliga verksamheter.
Anders Torhell Byggkonsult AB
Org.nr: 556744-4822
Bolaget ska bedriva rådgivande verksamhet inom teknik, ekonomi och administration och därmed förenlig verksamhet.
Anoto Administration AB
Org.nr: 556591-2481
Bolaget skall utveckla, tillverka och marknadsföra bild- och texthanteringssystem, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Anyo AB
Org.nr: 556664-5932
Bolaget skall tillhandahålla tjänster inom redovisning och administration samt idka därmed förenlig verksamhet.
ASTRAX HB
Org.nr: 969647-9550
Att arbeta som konsulter inom områdena ADB (administration databehandling), medicin samt kombinationer av dessa områden och med hjälp av vetenskapliga metoder bidra till utveckling och fram- steg.
Bigeson AB
Org.nr: 556245-8322
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT, företags- administration, företagsekonomi och HR (Human Resources) samt bedriva utbildningsverksamhet. Bolaget skall dessutom idka handel med värdepapper.
Bioherb Nordic AB
Org.nr: 556257-5372
Bolaget ska bedriva handel med livsmedel och hälsokostprodukter, förvaltning av fast och lös egendom samt leasingverksamhet såsom motorfordon, maskiner och inventarier för livsmedels- och läkemedelsindustrin, köp och för ...
Business Intelligence Cycle Scandinavia AB
Org.nr: 556630-7707
Bolaget skall bedriva utveckling, exploatering, handel, administration, underhåll och installation av mjukvara och rådgivning inom mjukvaruområdet samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt idka därmed förenl ...
Carlspark AB
Org.nr: 556426-1377
Bolaget skall bedriva: förvärv, försäljning, uthyrning, förmedling och förvaltning av fastigheter och möbler, och därmed förenlig verksamhet. Projektering, konstruktion, uppförande och renovering av fastighe ter, anläggn ...
Cartagena AB
Org.nr: 556539-1892
Bolaget skall direkt eller indirekt bedriva person- och godstransporter, taxitrafik, beställnings- och linjetrafik, förmedling av transportuppdrag, administration och samordning av transportverksamhet, dock ej sådan verk ...
Char Consulting AB
Org.nr: 559034-2068
Aktiebolaget skall bedriva konsultverksamhet inom distribution, administration och verksamhetsutveckling för bolag samt äga och förvalta fast och lös egendom jämte därmed förenlig verksamhet.
CJ - Samhälls och PA kompetens AB
Org.nr: 556842-2462
Bolaget ska bedriva verksamhet främst inom områdena personal- och arbetsliv, organisation, administration och inom områdena samhällsdebatt och omvärldsbevakning samt idka därmed förenlig verksamhet.
DWA AB
Org.nr: 556959-3105
Konsultverksamhet avseende företagsekonomi och ekonomisk administration.
Eco Village Vallkärratorn AB
Org.nr: 556831-8413
Bolaget ska äga och förvalta fast egendom och bedriva bygg- administration, samt idka därmed förenlig verksamhet som att äga och förvalta lös egendom.
Ecocon AB
Org.nr: 556555-6247
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom administration och ekonomi, äga och förvalta aktier och andra värdepapper, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
EdgeBlocks Group AB
Org.nr: 556666-6672
Bolaget skall bedriva rådgivning inom affärsutveckling, investeringar i utvecklingsbolag, ägande och förvaltning av värdepapper, företagstjänster inom ekonomi och administration , grossist- och detaljhandel inom hemelekt ...
Ekonomikonsult CLW AB
Org.nr: 556673-2276
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och administration samt förmedla teknisk rådgivning och konsultation.