Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bokföringsbyrå i Lund

A & E REDOVISNING HB
Org.nr: 916774-4771
BOKFÖRINGS-, REDOVISNINGS- OCH SEKRETERARVERKSAMHET.
AB Carl Gustaf Hartman Bokföringskontor
Org.nr: 556251-4496
Bolaget skall bedriva redovisningsverksamhet, företagsservice och konsultverksamhet inom ekonomi jämte därmed förenlig verksamhet.
ADAYS AB
Org.nr: 556860-5249
Bolaget ska bedriva redovisning, värdepappershandel, utbildning, sjukgymnastik, personlig choaching samt därmed förenlig verksamhet.
Adbus Affärspartner AB
Org.nr: 556851-3328
Bolaget ska bedriva verksamhet inom ekonomisk redovisning och rådgivning samt idka därmed förenlig verksamhet.
Adderat i Sverige AB
Org.nr: 556199-4632
Bolaget skall bedriva konsultation inom redovisning, konsultation och programmering av affärssystem och webblösningar, försäljning av programvara och böcker, konsultation inom produktionsteknik och i övrigt konsultation ...
Addinord Redovisningsbyrå AB
Org.nr: 556540-6922
Bolaget skall bedriva konsult-, utbildnings- och rådgivningsverksamhet inom redovisning, skatt, administration, juridik, ekonomistyrning och företagsledning, personaluthyrning samt annan därmed förenlig verksamhet.
AddMax AB
Org.nr: 556091-7121
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning, administration, personalledning, utbildning och rekrytering samt därmed förenlig verksamhet.
Adicto AB
Org.nr: 556658-2507
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom redovisning och ekonomisk rådgivning, marknadsrådgivning, handel med värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
AE Redovisning AB
Org.nr: 556875-2512
Redovisningsbyrå med bokföring, löneredovisning, bokslut, deklarationer
Aktiebolaget Temporale
Org.nr: 556384-2375
Bolaget skall bedriva handel med och förvaltning av värdepapper, fast och lös egendom ekonomisk och juridisk rådgivning samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Alfa Action AB
Org.nr: 556605-1040
Aktiebolaget ska bedriva rådgivning, konsultverksamhet, undervisning i ekonomi och därmed förenlig verksamhet.
Amie Ekonomi AB
Org.nr: 556827-7809
Bolaget ska bedriva konsultativ verksamhet inom administration, redovisning och ekonomistyrning och andra därmed förenliga verksamheter.
Anders Ekström Redovisning AB
Org.nr: 556758-8446
Bolaget ska bedriva redovisningsbyrå jämte därmed förenlig verksamhet.
Anselm Consult KB
Org.nr: 916539-1039
KAMERAL UPPDRAGSVERKSAMHET.
Anyo AB
Org.nr: 556664-5932
Bolaget skall tillhandahålla tjänster inom redovisning och administration samt idka därmed förenlig verksamhet.
Axelsson & Petrén AB
Org.nr: 556510-3032
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet i ekonomiska-, juridiska- och personaladministrativa- frågor, redovisningstjänster och uthyrning av personal samt därmed förenlig verksamhet.
Axpertis AB
Org.nr: 556679-1603
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier och andelar samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall dessutom bedriva ekonomikonsultation inom personal och lönehantering samt redovisn ...
Betalansvar Sverige AB
Org.nr: 556870-8050
Bolaget ska bedriva utveckling av hård- och mjukvara för elektroniska betalningssystem, tillhandahålla faktueringstjänster, inkassering av kundfodringar, ekonomisk rådgivning, äga och förvalta fast och lös egendom och dä ...
BHR Konsult AB
Org.nr: 556496-4434
Bolaget skall bedriva ekonomisk konsultationer, redovisning, ekonomiska utredningar, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Bokförarna JMLP AB
Org.nr: 556505-6685
Bolaget skall utföra redovisningstjänster till mindre företag och därmed förenlig verksamhet.