Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

AB IIII Holding

"Bolaget ska bedriva koncerngemensamma funktioner och förvalta egna dotterbolag med verksamhet inom ekonomiservice, konsultation, redovisning samt kapital- och förmögenhetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Redovisning
Org.nr: 556951-0851
Företagsform: Aktiebolag