Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Adduria Investment AB

"Bolaget skall antingen direkt eller indirekt, via dotterbolag eller andelar i andra företag förvalta andelar i dessa samt äga och förvalta fast och lös egendom. Bolaget skall också bedriva konsultverksamhet avseende företags- utveckling, organisation, information och marknadsföring samt bedriva med allt ovanstående förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Information - Konsult - Marknadsföring
Org.nr: 556844-3385
Företagsform: Aktiebolag