Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Lund

BRT-Konsult AB
Org.nr: 556174-8269
Bolaget skall utan att driva bankrörelse eller sådan rörelse som avses i lagen om kreditbolag, direkt eller genom dotterbolag idka finansverksamhet som har till ändamål att lämna kredit eller medverka till finansiering g ...
Bryder Consulting AB
Org.nr: 556905-3431
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet, rådgivning och utbildning för utveckling av företags verksamhet speciellt inom life science sektorn. Aktiebolaget ska även bedriva konsultverksamhet inom forskning och utveckli ...
BS Dynamics Consulting KB
Org.nr: 969669-5452
Konsultverksamhet inom försvar, kommunikation och elektroniska komponenter för försvaret. Distributör av gyron.
BT Konsult Startpunkten HB
Org.nr: 916510-5306
BRIDGEJOURNALISTIK, PRODUKTION OCH FÖRSÄLJNING AV BRIDGEARTIKLAR SAMT TERAPEUTISK VERKSAMHET
bulb Intelligence AB
Org.nr: 556963-3661
Företaget ska bedriva konsulttjänster inom området för företags beslutsfattande arbete genom analys och rådgivning speciellt för företag med medicinsk, kemisk, teknisk eller annan naturveten- skaplig verksamhet. Företage ...
By Inclusion AB
Org.nr: 559029-7288
Konsultverksamhet inom management, affärsutveckling, företagsledning och innovation.
Bygg-Bra Konsult och Service AB
Org.nr: 556251-9354
Bolaget skall direkt eller indirekt genom hel- eller delägda bolag förvärva, förvalta, utveckla och försälja fast egendom och värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även utföra koncerngemensam ...
Bygg-Fast i Falköping AB
Org.nr: 556810-8186
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsult- verksamhet inom fastighetsfrågor, äga och förvalta fastigheter, aktier och andra värdepapper samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Bygg-Fast Ulricehamn AB
Org.nr: 556733-4791
Bolaget skall bedriva projektlednings-, förvaltnings- och entreprenadverksamhet inom bygg- och fastighetsbranschen samt äga och förvalta eget innehav av värdepapper och fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet ...
BYGGKONSULT ROLF JONSSON HB
Org.nr: 916548-9114
BYGGNADSADMINSTRATIV KONSULT, PROJEKT- OCH BYGGLEDNING, BESIKTNINGAR, FATIGHETSVÄRDERING SAMT TEKNISK OCH EKONOMISK KONTROLL.
Byggnads AB Tornahem
Org.nr: 556682-8967
Bolaget ska direkt ekker via dotterbolag bedriva handel med fastigheter samt bygga och förvalta fastigheter, bedriva konsultverksamhet inom bygg och fastighetsbranschen, samt idka därmed förenlig verksamhet.
Byggnadsingenjör SG Svensson HB
Org.nr: 916753-2911
Konsultverksamhet inom byggbranschen
Byggpartner Rolf Jonsson AB
Org.nr: 556908-0467
Partneringledare, projektledning, rådgivning och andra tjänster inom bygg- och anläggningsbranschen.
Byggproduktioner i Lund AB
Org.nr: 556364-6081
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet, konsultationer inom byggnadsbranschen samt idka därmed förenlig verksamhet.
Byggprojektledning Bertil Bengtsson AB
Org.nr: 556645-5126
Bolaget skall sälja konsulttjänster inom byggsektorn samt därmed förenlig verksamhet.
Böhmer Audio AB
Org.nr: 556786-2387
Bolaget skall bedriva forskning, utveckling, tillverkning och marknadsföring av audio- och videoprodukter samt konsulttjänster inom dessa områden och därmed förenlig verksamhet.
Böhmer Holding AB
Org.nr: 556720-6296
Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Börje Persson Läkar AB
Org.nr: 556502-4576
Bolaget skall bedriva sjuk- och hälsovård, konsult- och utbildningsverksamhet inom området samt rådgivning i arbetsmiljöfrågor och med detta förenlig verksamhet.
C L Pettersson AB
Org.nr: 556947-5360
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet med inriktning på management och projektering inom i synnerhet hamn, infrastruktur, transport och logistik samt därmed förenlig verksamhet.
C Technologies AB
Org.nr: 556753-5306
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att utveckla, tillverka och marknadsföra bild- och texthanteringssystem, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.