Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Lund

GG CURE-KONSULT HANDELSBOLAG
Org.nr: 916549-1458
LÄKAR- OCH VÅRDKONSULT.
GH Informatics AB
Org.nr: 556894-0406
Bolaget ska skapa, utveckla och förvalta tjänster och produkter kring informationshantering för hälso- och sjukvården.
GHP Gastro Center Skåne AB
Org.nr: 556805-7243
Bolaget ska bedriva öppen- och slutenvårdsverksamhet inom det kirurgiska och gastroenterologiska området, konsult- och utbildningsverksamhet inom hälso- och sjukvård samt äga och förvalta fast och lös egendom jämte därme ...
Giannis AB
Org.nr: 556584-7315
Aktiebolaget ska bedriva handel och förmedling av byggmaterial för 'importexport, arbeten och service inom byggsektorn, entreprenadarbeten samt strategisk brottsbekämpande konsultverksamhet.
Ginkgo Environmental Consulting HB
Org.nr: 969729-0048
Konsulttjänster inom miljö- och energiområden.
GJ Innovation AB
Org.nr: 556502-7413
Bolaget skall bedriva utveckling av byggdetaljer och byggnads- material samt därmed förenlig verksamhet.
Gladstone reward management AB
Org.nr: 556999-1143
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom personal (HR) och inköp. Företaget ska dessutom äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Global Supply i Lund AB
Org.nr: 556640-6244
Bolaget ska bedriva mäkleri-, konsult- och agenturverksamhet inom energiområdet. Bedriva import, export och handel med boilers för värmepannor, vindkraftverk, solkraft, farkoster och motorer för spår, vatten och väg. Han ...
Globalworks Lund AB
Org.nr: 556902-7096
Globalworks är ett konsultföretag som erbjuder kunskapintensiva tjänster till organisationer, företag och utbildningsinstanser på olika nivåer med fokus på Kina och dess omgivning.
Gobito Consulting AB
Org.nr: 556788-2419
Rådgivning, projektledning och applikationsutveckling inom IT-affärssystem.
Gor Invest HB
Org.nr: 969733-4275
Bolaget skall bedriva investeringsverksamhet samt konsulttjänster inom affärsutveckilng.
Green Documentary AB
Org.nr: 556650-5292
Bolaget skall utöva konsult-, utbildnings-, inköps-, försäljningsverksamhet och produktion inom film, multimedia och digital animerad komposition, samt genomföra renovering av fastigheter i framför allt byggnadsvårdande ...
Greinon Engineering AB
Org.nr: 556906-9510
Bolaget skall exploatera och kommersialisera tekniska lösingar för intelligent kontroll av energiförbrukning samt lösningar för effektiv systemmanagement samt annan därmed förenlig verksamhet.
Grenadier Ventures AB
Org.nr: 556978-1239
Konsultverksamhet med inriktning på företags organisation.
Grobladet AB
Org.nr: 556437-4063
Bolaget skall förvalta och idka handel med fastigheter, aktier och andra värdehandlingar, samt bedriva konsultverksamhet inom dito, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Grue Information AB
Org.nr: 556337-4189
Aktiebolaget ska bedriva konsult- och frilansverksamhet inom kommunikation och journalistik, samt litterärt och konstnärligt skapande.
Guineapig AB
Org.nr: 556785-7130
Bolaget skall utföra tjänster inom ekonomi, redovisning och rådgivning till företag samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva såväl internethandel som vanlig handel med kläder, skor, accessoarer och heminredni ...
Guldägget AB
Org.nr: 556788-5669
Bolaget ska idka handel med varor inom landet såväl som import och export, företrädesvis med design- och souvenirartiklar av trä, metall och plast. Bolaget ska även idka konsultverksamhet inom affärsutveckling, managemen ...
Gumpert Management AB
Org.nr: 556500-3521
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva uppdragsverksamhet inom management och investeringsrådgivning, bedriva verksamhet inom hotel'turism samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall ävenledes handla me ...
Gunivo AB
Org.nr: 556494-5029
Bolaget ska bedriva konsultation inom affärsutveckling, agenturverksamhet och marknadsföring samt bedriva därmed förenlig verksamhet.