Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Lund

Fastighetsaktiebolaget Spelmanshejdan AB
Org.nr: 556695-2353
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva handel med fastigheter, äga och förvalta fastigheter samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
Federmann Consulting Group AB
Org.nr: 556642-0815
Bolagets verksamhet skall vara att tillhandahålla psykolog- konsulttjänster inom personlig utveckling, utbildning, teambildning, organisationsutveckling och personalrekrytering, driva tillverkning, marknadsföring och til ...
Feedkit AB
Org.nr: 559001-9351
Bolaget ska utveckla, förvalta och tillhandahålla mjukvara och ska även bedriva därmed förenlig konsult- och supportverksamhet.
Filotimo Consulting AB
Org.nr: 556891-4187
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT och telekom samt därmed förenlig verksamhet.
Fiskevårdsteknik i Sverige AB
Org.nr: 556602-3510
Bolaget skall bedriva konsult- och entreprenadverksamhet inom ämnesområdet fiskevård samt därmed förenlig verksamhet.
Flight & Safety Design International AB
Org.nr: 556284-2202
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom bygg- och flygplansindustrin samt affärsutveckling, äga, förvalta och driva handel med värdepapper och fastigheter, bedriva framställning, utveckling och försäljning av produk ...
FLODOTEC AB
Org.nr: 556923-8784
Aktiebolagets verksamhet ska bedriva verksamhet i form av utveckling, produktion och försäljning av produkter och tjänster inom området system för nätverksansulten utrustning, handel med värdepapper samt därmed förenlig ...
FlowFinder AB
Org.nr: 556543-5020
Bolaget skall tillhandahålla utvecklingsorienterade konsult- tjänster och fungera som katalysator för tillväxt och utveckling i små och medelstora företag. Bolaget skall vidare bedriva handel med värdepapper och kapitalp ...
Flundrör AB
Org.nr: 556415-2329
Bolaget skall driva konsult-, utbildnings- och konferensverksamhet inom juridik, företagsekonomi, administration, management, marknadsföring, kommunikation och informationsteknologi ävensom idka därmed förenlig verksamhe ...
Foodman Advisor AB
Org.nr: 556717-8230
Bolaget ska idka rådgivning, konsultation samt förvaltning och handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Found AB
Org.nr: 556722-4448
Bolaget ska förmedla kompetens till företag och offentliga organisationer genom headhunting, bemanning och rekrytering av personal, handel med och förvaltning av värdepapper och fastigheter jämte därmed förenlig verksamh ...
Framtidsverkstäder AB
Org.nr: 556559-1376
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom organisationsutveckling författarskap, handledning, utbildningsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Fredrik Ouchterlony Holding AB
Org.nr: 556993-8573
Bolaget skall äga och förvalta värdepapper, fast egendom samt andra bolag och bedriva rådgivning inom det företagsekonomiska området samt idka därmed förenlig verksamhet.
Fredrik Wahrolén Strategi & Kommunikation AB
Org.nr: 556686-9078
Föremålet för bolagets verksamhet är kommunikationstjänster, varumärkesstrategi och annan strategirådgivning samt därmed förenlig verksamhet.
Free Sales Nordic AB
Org.nr: 556902-4077
Företaget erbjuder tjänster inom sälj, affärsutveckling och ledarskap. Fokus är på konsulttjänster och utbildning inom sälj, affärsutveckling och ledarskap. Konsulttjänster kan vara allt från att resursförstärka kundens ...
Frelon AB
Org.nr: 556697-2450
Bolaget ska äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Frida Tibblin Citron AB
Org.nr: 556933-9566
Aktiebolaget ska bedriva tjänster inom kommunikation, PR, affärsutveckling och agera 'utvecklingspartnercoach för 'personerföretag i en processutveckling.
FuktCom AB
Org.nr: 556634-6358
Bolaget skall bedriva teknisk fuktundersökning, utveckling och försäljning av nätmetoder och mätapparater inom bygg och labratoriebranschen, personaluthyrning inom nämnda branscher, uppfinneri samt handel med värdepapper ...
FuktCom Konsult Grantén AB
Org.nr: 556873-2621
Aktiebolaget ska bedriva konsulttjänster inom bygg såsom fuktsakkunniguppdrag, inventering av farligt avfall, fuktskadeutredningar, luftkvalitet, arbetsmiljö och mätteknik, föreläsningar, forskning och uppfinningar samt ...
FuktCom Konsult Lindmark AB
Org.nr: 556726-3289
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom byggtekniska frågor (projektering, byggledning, utredning), och i enstaka fall försäljning av produkter och entreprenader med nära anknytning till huvudverksamheten, samt köp oc ...