Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Lund

Comnel AB
Org.nr: 559020-1207
Konsultverksamhet med avseende att ge stöd till företag inom strategi, affärsmannaskap och teknik avseende telekom och mobilt kunnande för att förbättra deras affär. Genom att dessutom utnyttja ett globalt kontaktnät möj ...
Compare-IT Nordic AB
Org.nr: 556689-5529
Bolaget ska bedriva utveckling och försäljning av produkter samt konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik.
Coneq Konsult AB
Org.nr: 556792-3866
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och juridik, fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Conexor AB
Org.nr: 556352-2738
Aktiebolaget ska bedriva idé- och projektutveckling, projektledning och projektsamordning i Sverige och i utlandet och därmed förknippad verksamhet företrädesvis inom området miljövård och informationsteknologi och därti ...
ControlSep AB
Org.nr: 556990-2819
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom bioteknik- och databranschen samt annan därmed förenlig verksamhet.
Conviro AB
Org.nr: 556627-9922
Bolaget skall bedriva tekniska konsultuppdrag i miljö inom byggbranschen och inom infrastruktur, samt därmed förenlig verksamhet.
Coredeq AB
Org.nr: 556913-9057
Bolaget skall bedriva produktutveckling, industridesign och teknisk rådgivning inom konsumentelektronik såsom telekom, hushållsprodukter, media och dataprodukter, samt produktförpackningar och sjukvårdsprodukter. Bolaget ...
Corporate Coaching AB
Org.nr: 556581-9496
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultrörelse inom företagsledning, företagsutveckling och marknadsföring, att idka handel med värdepapper, äga och förvalta fastigheter samt härmed förenlig verksamhet.
CORRELATOR AFFÄRSUTVECKLING HB
Org.nr: 916604-1567
Konsultativ verksamhet inom områdena arbetspsykologi, - personalutveckling och administrativ analys. Översättning, språkgranskning (engelska) och översättning (svenska-engelska, tyska - engelska ). konstnärlig verksamhet ...
Corselli Förvaltnings AB
Org.nr: 556855-3837
Bolaget skall äga och förvalta fast egendom ävensom värdepapper och annan därmed förenlig verksamhet.
CREATION Soft AB
Org.nr: 556980-7158
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utveckling och försäljning av dataprogram för olika typer av användningsområden och därtill kopplade tjänster. Bolaget skall även utföra konsul- tationer inom dataprogramm ...
Cross Technology Solutions AB
Org.nr: 556655-5347
Bolaget skall erbjuda högteknologiska kvalitetslösningar och produkter. Med bred och djup kompetens inom elektronik, mjukvara, mekanisk, optik, produktutveckling, logistik, verksamhetsstyrning, kvalitetssäkring, industri ...
Crystal Clear Communications i Lund AB
Org.nr: 556607-8142
Bolaget skall bedriva konsult- och serviceverksamhet inom det engelska språket och marknadsföring samt därmed förenlig verk- samhet.
CULTIVA HB
Org.nr: 969683-4523
Konsultverksamhet med avseende på organisationsutveckling, affärsutveckling samt produkt och serviceutveckling. Design och produktion av utvecklings- och testprototyper för hantverk och industri. Industridesign.
CupManager i Lund AB
Org.nr: 556884-9359
Bolaget ska utföra och utveckla IT-lösningar för idrottsturneringar, konsult inom IT-området samt därmed förenlig verksamhet.
cynergy International AB
Org.nr: 556958-5598
Aktiebolaget ska bedriva konsulttjänster, kommunikationstjänster och utbildningstjänster med anknytning till hållbar utveckling, strategier, miljövård och energi- och vattenhantering samt handel med värdepapper och därme ...
D-Invest AB
Org.nr: 556956-5087
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom fastighetsbranschen samt annan därmed förenlig verksamhet.
Dahlin Business Partner AB
Org.nr: 556855-2797
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom försäljnings- strategi, marknadsföring, organisation ledarskap och affärsutveckling. Bolaget kommer att jobba med handel av dagligvaror. Vidare ska bolaget arbete med HR-relater ...
DAKIA Enterprise HB
Org.nr: 969686-1716
Bedriva varuhandel såsom handel med livsmedel, alkoholhaltiga drycker, textilier, skodon, glas, porslin och hantverk, import, export och tjänstehandel bedrivs företrädesvis i form av konsultverksamhet avseende rådgivning ...
Dan Landgré AB
Org.nr: 556613-2642
Bolaget skall bedriva handledning och konsultation i psykosocial verksamhet, psykoterapi, healing, etisk organisations- och företagsutveckling samt handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter.