Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Conexor AB

"Aktiebolaget ska bedriva idé- och projektutveckling, projektledning och projektsamordning i Sverige och i utlandet och därmed förknippad verksamhet företrädesvis inom området miljövård och informationsteknologi och därtill hörande lagstiftnings- och organisationsfrågor. Aktiebolaget ska därtill utveckla och bedriva turistverksamhet företrädesvis inom hotell-, rese-, upplevelse- samt friluftsområdena och därmed förknippad verksamhet med inriktning på utlandet. Aktiebolaget ska även tillhandahålla tjänster inom fastighetsförvaltning."
Finns i branscher på Wedoo: Ekonomi - Juridik - Konsult
Org.nr: 556352-2738
Företagsform: Aktiebolag