Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Lund

Addinord Redovisningsbyrå AB
Org.nr: 556540-6922
Bolaget skall bedriva konsult-, utbildnings- och rådgivningsverksamhet inom redovisning, skatt, administration, juridik, ekonomistyrning och företagsledning, personaluthyrning samt annan därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Jakobsson & Jakobsson
Org.nr: 556349-4920
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom områdena juridik och management och därtill förvalta såväl värdepapper som fastigheter samt slutligen idka därmed förenlig verksamhet.
Andersson & Runsbech EF
Org.nr: 769628-5472
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att fortlöpande främja deras professionella utveckling och bedriva konsultverksamhet inom miljö- och hållbarhetsområdet.
ARBETSMILJÖKONSULT, L HARRYSSON HB
Org.nr: 916774-5901
KONSULT INOM MILJÖOMRÅDET SAMT UTBILDNINGSAKTIVITETER I MILJÖFRÅGOR OCH ARBETSRÄTT.
Ashtopus Consulting AB
Org.nr: 556972-8412
Bolaget skall bedriva Outsourcing av tjänster till högteknologibolag, personaladministration och rekrytering, språkutbildning och översättning, etableringshjälp och kvalitetskontroll för Svenska bolag som vill eller bedr ...
Asketorp Patent & Juridik AB
Org.nr: 556286-2184
Bolaget skall driva verksamhet inom följande områden: Patentbyråverksamhet omfattande konsulterande verksamhet inom det immaterialrättsliga området, särskilt patent, mönster, varumärke och upphovsrätt. Juridik omfattande ...
Atles Sverige AB
Org.nr: 556934-8922
Aktiebolaget ska bedriva: Hantering, rådgivnings tjänster inom civilrätt, skuldhantering åt enskilda. Försäljning och konsultverksamhet inom fastighetsbranschen, Upphandling av entreprenad tjänster och byggtekniska beskr ...
Bad Taste Events AB
Org.nr: 556957-9237
Företaget ska bedriva förmedlingsverksamhet för nationella och internationella artister inom underhållningsbranchen både inom Sverige och utomlands.
Bjorn E Svensson Investigation and Review, BESIR AB
Org.nr: 556609-0501
Bolaget skall bedriva vetenskaplig och ekonomisk analys av, och konsulttjänter åt, medicin-, biotech- och riskkapitalbolag samt därtill hörande verksamhet. Förvaltning av fast och lös egendom samt därtill hörande verksam ...
Bolagspartner Avveckling i Sverige AB
Org.nr: 556890-4600
Bolaget ska bedriva handel med aktier och andra värdepapper samt utföra administrativa- och redovisningstjänster samt därmed förenlig verksamhet.
Bp Bolagspartner AB
Org.nr: 556803-3236
Bolaget ska tillhandahålla bolagsstjänster över Internet.
Bud Fox AB
Org.nr: 556630-7582
Bolaget skallbedriva konsultverksamhet inom marknadsföring, reklam, PR och projektledning.
CB Executive Services AB
Org.nr: 556426-8521
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva bevakningsverksamhet med för verksamheten specialutbildad och godkänd personal. Vidare ska bolaget bedriva personskydds- bevakning och eventsäkerhet.
CEPRAX AB
Org.nr: 556670-2022
Bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom områdena inköp,upphandling, försäljning, marknadsföring key account management samt IT-stöd. Bolaget skall även bedriva handel med varor och tjänster inom sjukvår ...
Chaperon AB
Org.nr: 556543-0567
Bolaget skall bedriva konsultationer inom bygg och anläggnings- verksamhet, att äga och förvalta fast egendom direkt eller via dotterbolag samt därmed förenlig verksamhet.
Christophers & Co. AB
Org.nr: 556478-4659
Bolaget ska bedriva a) Förlags-, informations-, föreläsnings- och konsultverksamhet inom ämnesområdena juridik och medicin. Producera och förlägga kurslitteratur samt vetenskapliga skrifter och informationsmaterial. Äve ...
Claes Petrén AB
Org.nr: 556545-1167
Bolaget skall bedriva finansiell verksamhet (bolaget skall dock inte bedriva sådan verksamhet som avses i Banrörelselagen eller lagen om Finansieringsverksamhet.), försäljning och uthyrning av utrustning till friskvårdsa ...
Coneq Konsult AB
Org.nr: 556792-3866
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och juridik, fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Conexor AB
Org.nr: 556352-2738
Aktiebolaget ska bedriva idé- och projektutveckling, projektledning och projektsamordning i Sverige och i utlandet och därmed förknippad verksamhet företrädesvis inom området miljövård och informationsteknologi och därti ...
Dahlbackster Consulting AB
Org.nr: 556970-7572
Företaget ska ska kunna utföra konsultarbete inom området life science och då vara behjälpligt med att planera kliniska studier, ansöka om kliniskt prövningstillstånd, genomföra studier, analysera resultat samt sammanstä ...