Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Lund

Ekonomhuset Civilekonom Lars-Erik Olsson AB
Org.nr: 556177-7029
Bolaget skall driva ekonomisk konsultverksamhet och därmed förenlig verksamhet samt företagsförmedling och fastighetsförmedling.
Emerging Cooking Solutions Sweden AB
Org.nr: 556890-4766
Bolaget skall tillhandahålla miljövänliga matlagningsspisar samt förnyelsebara matlagningsbränslen, anpassade för utvecklingsländer, och därmed förenlig verksamhet.
Energy Quant Solutions Sweden AB
Org.nr: 556942-6918
Aktiebolaget ska bedriva handel med ekonomiska konsulttjänster inom området kvantitativ analys och ska utveckla modeller och verktyg för värdering och riskhantering av tillgångar som handlas på finansiella marknader samt ...
Envisio Consulting AB
Org.nr: 556687-4987
Bolaget skall erbjuda konsulttjänster med syfte att hjälpa kunderna från lönsamhetsproblem till synbara och konstaterade resultatförbättringar.
Exempta Ekonomi AB
Org.nr: 556580-0066
Bolagets verksamhet är att bedriva konsulttjänster inom ekonomi, redovisning, juridik och skatt, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Exotech Consultants HB
Org.nr: 969612-4362
Anm: Konsultverksamhet inom bioteknologi.
Fen Retail Consulting AB
Org.nr: 556983-3402
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom försäljning för detaljhandel samt därmed förenlig verksamhet.
Finporto Nr 1 Invest AB
Org.nr: 556711-0514
Bolaget ska äga och förvalta aktier och andra värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Flundrör AB
Org.nr: 556415-2329
Bolaget skall driva konsult-, utbildnings- och konferensverksamhet inom juridik, företagsekonomi, administration, management, marknadsföring, kommunikation och informationsteknologi ävensom idka därmed förenlig verksamhe ...
FR Clinical Consulting AB
Org.nr: 556951-9886
Konsultverksamhet med huvudsaklig inriktning mot klinisk forskning inom läkemedelsindustrin. Vi erbjuder dataanalys och rapportskrivning baserad på kundens egna kliniska data.
GH Informatics AB
Org.nr: 556894-0406
Bolaget ska skapa, utveckla och förvalta tjänster och produkter kring informationshantering för hälso- och sjukvården.
Hafnia Advisors AB
Org.nr: 556658-3372
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom företagsförmedling och företagsledning, att utföra utredningar inom området för läs- och skrivsvårigheter hos ungdomar samt därmed förenlig verksamhet.
HBet Britt G. Hallqvist
Org.nr: 969696-6754
Bevaka rättigheter av royalties och bevilja tillstånd för utnyttjande av dessa rättigheter.
Hilda Ljunghill AB
Org.nr: 556974-9640
Företaget ska bedriva konsultverksamhet för företag och privatpersoner gällande arrangemang av event, konferenser och arrangemang i Sverige och i utlandet och därmed förenlig verksamhet.
Hofman & Hofman i Lund AB
Org.nr: 559014-8838
Bolagets verksamhet är konsultationer och rådgivning inom jordbruks- och verkstadssektorn samt därmed förenlig verksamhet.
Humea AB
Org.nr: 556416-9331
Bolaget ska bedriva handel med och förvaltning av värdepapper, rådgivningsverksamhet inom juridik och Human Resources samt därmed förenlig verksamhet.
HÅKAN HYDÉN & CO HB
Org.nr: 916765-5621
Forsknings-, utvecklings- och konsultverksamhet inom juridik och samhällsvetenskap. Jämte konstnärlig verksamhet.
ICG Economia AB
Org.nr: 556907-1755
Företaget skall utföra tjänster åt företag inom redovisning, bokslut, årsredovisning och juridik.
IDEON AB
Org.nr: 556862-4026
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara: att i forskningsbyn IDEON i Lund utveckla och erbjuda en god och attraktiv miljö för forskningsbaserade företag som har behov av nära kontakt med universitet och högskolor at ...
Ideon Center AB
Org.nr: 556239-0384
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara: - att i forskningsbyn Ideon i Lund utveckla och erbjuda en god och attraktiv miljö för forskningsbaserade företag som har behov av nära kontakt med universitetet och högskol ...