Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Lund

Ipmeter AB
Org.nr: 556654-0372
Bolaget skall verka genom att tillgodose marknaden med varor och tjänster inom datasäkerhet och media samt bedriva handel med värdepapper, immaterialrätt och varumärken ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
JM Klintman AB
Org.nr: 556948-1335
Tjänster inom vård, utbildning litterärt och konstnärligt skapande samt ägande och förvaltande av fast och lös egendom (inkl, värdepapper):föredrag, föreläsningar, projekt-och konsultuppdrag, författaruppdrag, kliniskt a ...
Johansson Water Partner AB
Org.nr: 556945-0942
Konsultationer inom vattenförsörjningsområdet samt därmed förenlig verksamhet.
Juristfirman Dixit AB
Org.nr: 559030-3250
Bolaget skall ha som föremål att tillhandahålla juridisk rådgivning med särskild inriktning på affärs-, familje- och bolagsjuridik samt rättshistoria, författar- och föredragsverksamhet, bedriva handel med och tillhandah ...
Klette Juridik AB
Org.nr: 556754-2286
Aktiebolagets ska bedriva juridisk rådgivning och därmed förenlig verksamhet.
Konviktet AB
Org.nr: 556412-3866
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva jord- och skogs- bruk, förmedling av fastigheter och värdepapper, konsultverksamhet inom ekonomi, juridik, jord- och skogsbruk, äga och förvalta fast och lös egendom samt idk ...
LU License AB
Org.nr: 556765-0071
Bolaget skall bedriva kommersialisering av forskningsresultat genom utvecklingsarbete, försäljning och marknadsföring av patent och licenser, samt därmed förenlig verksamhet.
Lund Health Economics AB
Org.nr: 556730-2624
Bolaget skall bedriva hälso- och sjukvårdsekonomisk forskning-, utrednings- och konsultverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Lund University Bioscience AB
Org.nr: 556725-5608
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att tillhandahålla administrativa tjänster inom områdena ekonomiadministration, juridik, företagsledning och personaladministration, att tillhandahålla rådgivning inom medicinsk ...
MA Perfusion & Innovation AB
Org.nr: 559033-1970
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom sjukvård och därmed förenlig verksamhet. Utbildning, handledning, forskning och utveckling inom sjukvård och sjukvårdsprodukter.
Maryhill Mat och Möten AB
Org.nr: 559021-0000
Bolaget ska bedriva verksamhet inom mötes-, restaurang- och eventbranschen. Tjänster som planering, produktion och genomförande av möten och evenemang, konsultverksamhet inom restaurang och trädgård och därmed förenlig v ...
Megasocial AB
Org.nr: 556794-7527
Bolagets verksamhet ska vara föreläsningar, coaching, rådgivning, investeringsverksamhet, PR-konsult, Webprojekt samt därmed förenlig verksamhet.
Måns Nordmark AB
Org.nr: 556939-7333
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom trädgårds- och restaurangnäringen, förvalta värdepapper, förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
NComVA AB
Org.nr: 556804-4332
Bolagets verksamhet är att utveckla, skräddarsy och sälja applikationer samt verktyg för avancerad visualisering av stora datamängder med fokus på webbaserad publicering. Användnings- områden är framförallt visualisering ...
NORDECONSULT Sweden AB
Org.nr: 556698-7573
Verksamheten kommer att bestå av rådgivning om miljöfrågor för företag och myndigheter framförallt i de nordiska länderna och inkluderar även rådgivning om finansieringsmöjligheter för projekt inom EU:s forsknings- och m ...
OFFENSOR AB
Org.nr: 556586-7669
Bolaget skall bedriva värdepappersförvaltning, konsultverksamhet inom ekonomi och juridik samt därmed förenlig verksamhet.
Oscand Advise AB
Org.nr: 559024-0411
Bolaget skall bedriva rådgivning inom teknik, försäljning, ekonomi och juridik. Bolaget ska äga och förvalta aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva fastighetsägande med uthyrning ...
Pegelow Finans & Candybag AB
Org.nr: 556368-0114
Bolaget skall bedriva konsultationer och handel med konfektyr och inom restaurangbranschen, därtill kommande kapitalförvaltning, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare bedriva flygver ...
Per Åke Rosén AB
Org.nr: 556682-1657
Utbildning, forskning och konsultverksamhet inom hälso- och sjukvård samt äldreomsorg.
QAssure Consulting AB
Org.nr: 556869-4425
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom kvalitetssäkring, dokumentation och myndighetskontakter för utveckling, till- verkning och marknadsföring av läkemedel och läkemedelsnära produkter jämte därmed förenlig verksam ...