Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konviktet AB

"Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva jord- och skogs- bruk, förmedling av fastigheter och värdepapper, konsultverksamhet inom ekonomi, juridik, jord- och skogsbruk, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Ekonomi - Fastigheter - Förmedling - Juridik
Org.nr: 556412-3866
Företagsform: Aktiebolag