Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Förmedling i Lund

3Soft AB
Org.nr: 556998-9105
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet och förmedling av konsulttjänster inom IT-stöd, dataprogrammering, IT-arkitektur och därmed förenlig verksamhet.
AB Företagstjänst i Lund
Org.nr: 556696-8367
Bolaget ska bedriva förmedling av personförsäkringar och handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
AB ProVerso
Org.nr: 556678-8260
Bolaget skall bedriva försäljning av sjukvårdsartiklar och kroppsvårdsprodukter, rekrytering och uthyrning av personal, hälsoreseverksamhet, kroppsbehandlingar, rådgivning och förmedling av medicinsk vård och behandling ...
AB Rävstavik
Org.nr: 556917-9624
Bolaget skall bedriva förmedling av företag mellan köpare och säljare till provisionsbaserad ersättning samt handel med finansiella instrument och därmed förenlig verksamhet.
ABN Tolk AB
Org.nr: 556607-7250
Aktiebolagets verksamhet ska vara att idka språk- och tolkservice samt förmedling av person- och budtransport.
Academic Medical Group AB
Org.nr: 556965-9823
Bolaget skall direkt eller indirekt förmedla och bedriva konsultativ uppdragsverksamhet inom hälso- och sjukvård, företrädesvis genom medicinsk on-line förmedling och rådgivning, bedriva medicinsk utbildning, tillhandahå ...
AdOr AB
Org.nr: 556825-3743
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom medicin, utbildning, forskning (medicinsk teknik), fastighetsförvaltning, fotodesign, film och arkitektur samt förmedling, uthyrning, renovering och förvaltning av fast egendom ...
AETO Konsult AB
Org.nr: 556387-7520
Bolaget skall bedriva konsultations- och utbildningsverksamhet inom organisationsutveckling, ledningsfrågor och konflikt- hantering. Handel, förmedling, konsultation och marknadsföring inom fordonsbranschen och medicinte ...
Air Partner Nordic AB
Org.nr: 556724-5369
Bolaget ska bedriva förmedling av transporttjänster och därmed förenlig verksamhet.
AM e-Consulting AB
Org.nr: 556615-2087
Bolaget skall förmedla och bedriva konsultativ uppdragsverksamhet inom hälso- och sjukvård, företrädesvis genom medicinsk on-line förmedling och rådgivning, bedriva medicinsk utbildning, tillhandahålla managementtjänster ...
bioCEPT sweden AB
Org.nr: 556429-1309
Bolaget skall bedriva tillverkning, import och försäljning av hemelektronik och studioelektronik samt konsultverksamhet och förmedling av konsulttjänster inom elektronik, programmering, mekanik, dokumentation, kvalitetss ...
Borglin och Karlsson Förvaltning AB
Org.nr: 556958-8444
Bolaget ska bedriva förmedling och värdering av fastigheter, fritidshus, bostadsrätter och lokaler samt därmed förenlig verksamhet.
Carlspark AB
Org.nr: 556426-1377
Bolaget skall bedriva: förvärv, försäljning, uthyrning, förmedling och förvaltning av fastigheter och möbler, och därmed förenlig verksamhet. Projektering, konstruktion, uppförande och renovering av fastighe ter, anläggn ...
Cartagena AB
Org.nr: 556539-1892
Bolaget skall direkt eller indirekt bedriva person- och godstransporter, taxitrafik, beställnings- och linjetrafik, förmedling av transportuppdrag, administration och samordning av transportverksamhet, dock ej sådan verk ...
Centris AB
Org.nr: 556903-0033
Bolaget skall bedriva konsulverksamhet och utbildning inom socialt arbete, uthyrning av socionomer, förmedling av utbildningsuppdrag och därmed förenlig verksamhet.
Collinox KB
Org.nr: 969732-0332
Verksamheten skall bedriva försäljning och förmedling av produkter och tjänster inom data området och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva handel med metaller, byggmaterial, vitvaror, återvinningsmaterial ...
dynamic dog web communication KB
Org.nr: 969658-6198
Produktion och underhåll av webbplatser, webbsidor och intranet. Grafisk formgivning och design av webbsidor. Försäljning av domännamn och förmedling av webbhotell, serverplats. Konsultverksamhet såsom föredrag och utbil ...
Education Link Sverige AB
Org.nr: 556479-7719
Bolaget skall bedriva marknadsföring och förmedling av internationell utbildning, försäljning av utbildningsarrangemang, marknads- och utbildningskonsultation samt därmed förenlig verksamhet.
Fastighetsförmedling Stefan Jönsson AB
Org.nr: 556868-1109
Aktiebolaget ska bedriva förmedling av såväl privata bostäder som kommersiella fastigheter i Sverige samt därmed förenlig verksamhet.
FINNSALE KOMMANDITBOLAG
Org.nr: 916768-1775
FÖRMEDLING OCH FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER OCH VÄRDEPAPPER SAMT DÄRMED FÖRENLIG VERKSAMHET.