Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Lund

Functional Computing Sweden AB
Org.nr: 556944-4408
Bolagets verksamhet skall vara att bedriva konsult- och programvarulösningar inom området informationsteknologi samt förvaltning av fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Funkia Konsult HB
Org.nr: 969725-6478
Arbeta med översättningar av tekniska skrifter på konsultbasis. Försäljning av friskvårdsprodukter. Konsultuppdrag inom biologi'kemi. Framtagning av prototyper eller finsnickeri.
FW Consulting AB
Org.nr: 556801-6132
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom förmedling av importerade bilar, samt bygg och ekonomitjänster och därmed förenlig verksamhet.
Fyrljuset affärs- och ledarutveckling AB
Org.nr: 556384-2391
Bolaget ska bedriva konsult och utbildningsverksamhet inom affärs- ledarutveckling samt idka därmed förenlig verksamhet.
FÅ konsult AB
Org.nr: 556531-9117
Bolaget skall skapa och sälja provningar, resor, litteratur samt andra tjänster och tillbehör inom dryckesbranschen samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall också skapa och sälja massageterapi samt andra tjäns ...
Förebild - Feldmann Consulting AB
Org.nr: 556980-0351
Projektledning, verksamhetsutveckling och övriga konsultationer inom områden för drogförebyggandearbete, ledarskap, mentorskap, CSR (Corporate social responsibility), hållbar utveckling, event-management, destinationsutv ...
Företaget Halvard Jenssen AB
Org.nr: 556425-0651
Bolaget skall bedriva forskning- och konsultverksamhet inom företagsutveckling och management samt föredragshållare och artistverksamhet liksom härmed förenlig verksamhet.
Företagsplanering i Malmö AB
Org.nr: 556355-4681
Bolaget skall bedriva konsult- och mäkleriverksamhet avseende företag och fastigheter, driva handel med värdepapper samt äga och förvalta fast egendom ävensom bedriva därmed förenlig verksamhet.
Företagsutveckling Örestad Ek. för.
Org.nr: 769608-9585
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva konsultverksamhet. Verksamhetens art är att utveckla mindre och medelstora företag som har problem att utvecklas p.g.a. brister i orga ...
Gamnord AB
Org.nr: 556485-4262
Bolaget skall : a) bedriva företagshälsovård, arbetsmiljökonsultverksamhet med rehabilitering och friskvård, husläkarverksamhet och därmed förenlig medicinsk verksamhet. Sjukvård kommer att bedrivas inom de medicinska sp ...
Gandersch AB
Org.nr: 556745-4342
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva försäljning av konsultverksamhet i läkemedelsindustrin, handel med fastigheter och värdepapper dock inte sådan verksamhet som avses i bankrörelse- lagen eller lag om finansie ...
Ganekon AB
Org.nr: 556945-5479
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende företagsorganisation, ledning och aktivt styrelsearbete samt därmed likartad verksamhet.
Gaupa HB
Org.nr: 969716-3054
Konsult inom miljöfrågor. Föreläsningar och framställande av litteratur.
GBK Konsult AB
Org.nr: 556428-7463
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom automatisk databehandling, organisations- och ledningsfrågor bedriva konsultverksamhet inom studie- och yrkesvalsfrågor äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt idka ...
GELO GROUP AB
Org.nr: 556901-4599
Bolaget skall projektera, bygga om samt sköta driften av nya och befintliga vattenverk och reningsverk i Sverige och utomlands. Bedriva konsultverksamhet med inriktning på åtgärder som minskar vattenförbrukningen. Import ...
GENEK AB
Org.nr: 556945-0421
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom affärsutveckling, marknadsföring, administration, hälso-och sjukvård, undervisning och kompetensutveckling samt kvalitetssäkring och därmed förenlig verksamhet.
Genua Group AB
Org.nr: 556700-8379
Bolaget skall bedriva handel med varor och konsulttjänster inom möbel-, byggmaterial- och dagligvarubranschen samt därmed förenlig verksamhet.
GeoExperten i Skåne AB
Org.nr: 556939-5634
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom byggnadsbranschen, utföra geotekniska undersökningar och utredningar, kontroller och besiktning samt grundvattenutredningar samt idka annan därmed f ...
Geoexperten R.S. AB
Org.nr: 556548-6593
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom byggnadsbranschen. Utföra geotekniska undersökningar och utredningar, kontroller och besiktningar samt grundvattenutredningar samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
GEWE Pedagogkonsult AB
Org.nr: 556496-3972
Bolaget skall bedriva handledning i pedagogiska frågor, personalledning, -utveckling och konflikthantering. Bolaget skall ävensom idka därmed förenlig verksamhet.