Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Lund

EC Consulting i Lund AB
Org.nr: 556957-9096
Bolaget skall bedriva teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik samt inom elteknik. Bolaget skall även bedriva elinstallationer och därmed förenlig verksamhet.
Ecocon AB
Org.nr: 556555-6247
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom administration och ekonomi, äga och förvalta aktier och andra värdepapper, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
ECORGEN HB (Emission Carbon OR Generation)
Org.nr: 969756-0283
Handel med koldioxidutsläpp, försäljning av IKT-relaterade tjänster (informations- och kommunikationsteknik), outsourcing- konsult inom IT-området, göra webbportal och webbapplikation, export och import av varor med ankn ...
Edanto AB
Org.nr: 556471-0134
Bolaget ska bedriva import och export av förnödenheter till bygg- och möbelindustrin. Biträda med konsultationer och rådgivning avsseende etableringar i Polen. Biträda i internationella nätverksprojekt.
Eddies Service & Förvaltning AB
Org.nr: 556929-4431
Bolaget ska bedriva städverksamhet, fastighetsskötsel, förvaltning av värdepapper och fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
Edge Konsult AB
Org.nr: 556851-1520
Bolaget skall på uppdrag av företagsledningar bistå med konsulttjänster inom ekonomi, redovisning och styrning samt bistå vid utveckling av ekonomi- och affärssystem och därmed förenlig verksamhet.
Edison Holding AB
Org.nr: 556869-6057
Bolaget skall bedriva förvaltning av dotterbolagsaktier samt därmed förenlig verksamhet.
Editec AB
Org.nr: 556656-5478
Bolaget skall bedriva försäljning av processutrustning till livsmedels- och läkemedelsindustrin, konsultverksamhet inom nämnda områden samt försäljning av briketter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Education & Consulting 4IT i Lund HB
Org.nr: 969655-9609
Försäljning och konsult inom it-utbildningar.
Effektutveckling Sverige AB
Org.nr: 556683-4205
Bolaget ska syssla med utbildning, utveckling och tillverkning rörande elektroniska, elektriska och mekaniska komponenter och system, tillhörande mjukvara samt därmed förenlig verksamhet.
Eftodi Group AB
Org.nr: 556934-8625
Aktiebolaget skall erbjuda IT och Teknisk konsulttjänster gentemot företag, tjänster och service inom fallskärmssporten och bedriva prototyp utveckling åt företag.
Egods Utvecklings AB
Org.nr: 556494-5839
Aktiebolagets verksamhet skall vara att driva läkarpraktik, tillhandahålla ambulanstjänster, bedriva jordbruksverksamhet, bedriva konsultation inom kommunikation, att förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenl ...
EKELÖW & NILSSON HB
Org.nr: 916774-6453
SJUKVÅRD SAMT KONSULT INOM EKONOMI OCH PERSONALFRÅGOR.
Eklundcorp AB
Org.nr: 556763-8597
Bolaget ska bedriva import, export och försäljning av dryckestillbehör främst inom vinbranschen samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva ekonomisk och sjukgymnastisk konsultation samt därmed förenlig ver ...
EkoBalans Fenix AB
Org.nr: 556774-1896
Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av restproduktbaserade gödselmedel för skogsproduktion och annan markanvändning. Konsulttjänster inom skogsbruk och annan markanvändning samt till industri m ...
EKU-Konsult HB
Org.nr: 969652-3993
Upprätta kalkyler, utföra upphandling av inredning.
Elano AB
Org.nr: 556359-9314
Bolaget skall bedriva köp, försäljning och förvaltning av värdepapper, konsultativ verksamhet inom ADB, ekonomi och management samt driva detaljhandel med barnartiklar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Elektroniksystem Freddie Nilsson AB
Org.nr: 556881-6051
Verksamhetens kärna inom elektronik utgörs av: 1) Prototyputveckling 2) Utveckling av elektronik 3) Hårdvarunära programmering 4) Testning av utvecklingsmodeller 5) Underlagsleverans för produktion 6) Tillämpning av rege ...
Elevate Scientific AB
Org.nr: 556938-3119
Företaget skall bedriva konsultverksamhet inom vetenskaplig kommunikation inbegripande rådgivning, analyser, kommunikationsplanering, information, utveckling och produktion samt därmed förenlig verksamhet. Företaget skal ...
ElinQ Holding AB
Org.nr: 556747-4225
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom samt värdepapper inom och utom riket, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.