Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Lund

Addinord Redovisningsbyrå AB
Org.nr: 556540-6922
Bolaget skall bedriva konsult-, utbildnings- och rådgivningsverksamhet inom redovisning, skatt, administration, juridik, ekonomistyrning och företagsledning, personaluthyrning samt annan därmed förenlig verksamhet.
Addsome Communication AB
Org.nr: 556877-7964
Kärnverksamhet: konsultverksamhet inom ramen för kommunikation, grafisk design och strategi. Projektledning, copywriting redaktionellt arbete, strategisk rådgivning. Medicinsk rådgivning inom radiologi.
Adduria Investment AB
Org.nr: 556844-3385
Bolaget skall antingen direkt eller indirekt, via dotterbolag eller andelar i andra företag förvalta andelar i dessa samt äga och förvalta fast och lös egendom. Bolaget skall också bedriva konsultverksamhet avseende före ...
Adilectus AB
Org.nr: 556753-9605
Bolaget skall bedriva: 1) Management- & affärsutvecklingskonsult och därmed förenlig verksamhet, gentemot industri-, service- och tjänsteföretags ledningsorganisation 2) Handelsverksamhet gentemot restaurang & storhushål ...
Adsensus AB
Org.nr: 556654-6684
Föremålet för bolagets verksamhet är konsulttjänster inom företagsförsäljning.
AEP Bostadsrättsrevision AB
Org.nr: 556361-1317
Bolaget ska bedriva revision av bostadsrättsföreningar samt andra föreningar även utbildning och konsultationer inom ekonomi samt därmed förenlig verksamhet.
AETO Konsult AB
Org.nr: 556387-7520
Bolaget skall bedriva konsultations- och utbildningsverksamhet inom organisationsutveckling, ledningsfrågor och konflikt- hantering. Handel, förmedling, konsultation och marknadsföring inom fordonsbranschen och medicinte ...
Affärskultur Westerberg & Co AB
Org.nr: 556237-0758
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och utbildning inom området företagsledning och management, skapa och marknadsföra verktyg för marknadskommunikation samt att framställa och försälja designade kläder ävensom idka ...
AGB-Pharma AB
Org.nr: 556859-2074
Bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier och övriga finansiella instrument. Bolaget ska bedriva försäljning av läkemedel, och annan därmed förenlig verksamhet. Konsultverksamhet inom ovan nämnda områden. Bolage ...
Agile Quality AB
Org.nr: 559003-0903
Bolagets verksamhet skall vara att bedriva konsult- och programvarulösningar och import inom områdena informationsteknologi, måltidskunskap och livsvetenskap, import och lagring av vin och därmed förenlig verksamhet, jur ...
Ahls Förvaltning- och Konsult AB
Org.nr: 556110-9199
Bolaget skall bedriva verksamhet i form av konsultverksamhet inom isoleringsbranschen, driva handel med isoleringsmaterial, äga och förvalta fast egendom och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Biometric
Org.nr: 556155-3099
Bolaget ska bedriva utveckling, tillverking och försäljning av mätinstrument och konsultverksamhet i anslutning härtill, ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Cervitrol
Org.nr: 556171-5797
Bolaget skall utföra utveckling, produktion och försäljning av industriell elektronik, mekanik och sensorik samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget EcoNord
Org.nr: 556308-4465
Bolaget skall inom industri- och byggnadssektorerna bedriva konsultverksamhet avseende management, marketing, produktion och administration samt bedriva import och export av byggnadsprodukter med undantag av isolermateri ...
Aktiebolaget Setton
Org.nr: 556033-7569
Bolaget skall äga och förvalta fast egendom, aktier, obligationer och andra värdehandlingar samt bedriva konsultverksamhet inom redovisning samt management ävensom leasingverksamhet.
Akumax AB
Org.nr: 556842-5226
Företaget ska utveckla och sälja teknik och system för energieffektivisering och därmed jämförbar verksamhet. Även konsultverksamhet inom området kan bli aktuell. Tekniken ska kommersialiseras på lämpliga sätt, t ex gen ...
Al Marketing Partner AB
Org.nr: 556988-4959
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring.
Aleda Sweden AB
Org.nr: 556883-0680
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att idka handel, service och tjänster inom kommunikationsutrustning, elektronik, tillbehör, mjukvara, IT och Internet samt därmed förenlig verksamhet.
Aleios AB
Org.nr: 556684-1010
Föremålet för bolagets verksamhet är strategisk och finansiell rådgivning, investeringar i värdepapper, förvaltning av fast och lös egendom och därmed förnelig verksamhet.
Alf Ehinger Holding AB
Org.nr: 556753-4986
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende företagsledning och audiovisuell teknik samt handel med och uthyrning av audiovisuell utrustning och media, arrangera fritidsresor med inriktning på högkultur, driva hande ...