Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Lund

Decision Dynamics AB
Org.nr: 556501-4460
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom strategi, organisation och personalledning samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
Decision Dynamics Consulting AB
Org.nr: 556776-7693
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom strategi, organisation och personalledning samt därmed förenlig verksamhet.
Denvall Konsult HB
Org.nr: 969739-4832
Konsultverksamhet avseende företags organisation. Cateringverksamhet vid enskilda evenemang. Inredningskonsultverksamhet såsom homestyling, homestaging och inredningsdesign.
Deodoron International AB
Org.nr: 556948-2143
Aktiebolaget ska bedriva tillverkning och försäljning av katalytiska reningsanläggningar.
Devenio AB
Org.nr: 556648-1296
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom institutionell kapacitetsutveckling med fokus på internationellt utvecklingssamarbete. Detta inkluderar projektstyrning, strategiarbete, organisationsutveckling, personalutvec ...
Dicende AB
Org.nr: 556968-2213
Bolaget arbetar med tjänsteutveckling (service innovation), tjänstedesign (service design) och innovationsfrämjande aktiviteter inom tjänstebaserade verksamheter. Arbetet sker på en internationell marknad. Bolaget tillha ...
Didre Konsult AB
Org.nr: 556691-3835
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning samt handel med och förvaltning av aktier, andra värdepapper och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Digitalsystems i Lund AB
Org.nr: 556637-4699
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom IT-lösningar samt därmed förenlig verksamhet.
Direndi AB
Org.nr: 556661-6941
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende ledarskaps- och styrelsefrågor samt inom byggnadsbranschen, äga och förvalta värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Disruptive Improvements AB
Org.nr: 556980-9147
Företaget ska bedriva verksamhet inom områdena facilitering, workshopledning, projektledning, strategi-, verksamhets- och affärsutveckling samt utbildning och kommunikation och därmed förenlig verksamhet.
Dlaboratory Sweden AB
Org.nr: 556829-7013
Att kommersialisera forskningsresultat från industriell elektroteknik och automation, samt därmed förenlig verksamhet.
Dopply AB
Org.nr: 556949-9345
Företaget ska bedriva översättningsbyrå samt tillhandahålla konsult- och produktionstjänster inom områdena formgivning av trycksaker, design och programmering av mobilapplikationer, webbplatser och övrig programmering sa ...
Dremo Consulting AB
Org.nr: 556640-7663
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende verksamhetsrådgivning och projektledning, programvaruutveckling samt handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
DryDoc Konsult AB
Org.nr: 556977-3764
Service av dykutrustning. Utbildning inom dykning. Utbildning inom första hjälpen och HLR. Konsult inom affärssystem och kvalitet.
Dunsudde AB
Org.nr: 556651-5994
Bolaget skall handha fastighetsförvaltning, konsultverksamhet inom byggsektorn, förädling och exploatering av mark, marknadsföring och konsultverksamhet inom turism och idrott, försäljning av litteratur ävensom idka därm ...
DWA AB
Org.nr: 556959-3105
Konsultverksamhet avseende företagsekonomi och ekonomisk administration.
E B Psykologbyrå AB
Org.nr: 556940-5995
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ramen för psykologyrket samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva teknisk konsultation inom bygg- branchen, utbildning samt fastighetsutveckling. Bolaget ska ...
e Business Consulting Scandinavia AB
Org.nr: 556551-6134
Bolaget skall bedriva företagsutveckling, handel med värdepapper, konsultation inom området Internetteknologi, nätprojektering, nätbyggnation och ägande av kommunikationsinfrastruktur samt i övrigt bedriva med ovanståend ...
East Over Communications AB
Org.nr: 556750-3221
Bolaget ska bedriva marknadsföring, mediarådgivning samt mediabyrå jämte därmed förenlig verksamhet.
EC Consulting AB
Org.nr: 556724-4974
Bolaget skall verka som konsult i miljöinriktade frågor inom jordbruksnäringen, konsult inom områden landsbyggds- och verksamhetsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.