Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Exortus AB

"Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och informatik, utveckla och marknadsföra applikationer för informationshantering, äga och förvalta fast egendom, bedriva handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Ekonomi - Konsult
Org.nr: 556689-9356
Företagsform: Aktiebolag