Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Familjen Lindeblad AB

"Bolaget skall - äga och förvalta fast och lös egendom' - bedriva konsultverksamhet inom området marknadsföring' - samt bedriva därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Konsult - Marknadsföring
Org.nr: 556844-5356
Företagsform: Aktiebolag