Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

55th Parallel North AB

"Företaget ska bedriva konsultativ verksamhet inom produktutveckling, konstruktion, produktdesign och projektledning för kunder inom hemelektronik, mekanisk verkstadsindustri, hjälpmedelsindustrin och medicinteknik. Inkluderande verksamheter inom produktutveckling med presentation, fotografering, dokumentation och kundanpassad prototypframtagning."
Finns i branscher på Wedoo: Fotografering - Konsult - Produktdesign
Org.nr: 556904-2772
Företagsform: Aktiebolag